Samarbejde mellem virksomheder og skoler

Luk alle
Åbn alle

Et godt samarbejdet kan give begge parter et stort udbytte. Skoleelever får indsigt i, hvad der sker på en arbejdsplads. De får praktisk viden om, hvilke kompetencer fremtidens uddannelser og arbejdsliv kræver, og de får indblik i en bred vifte af jobmuligheder. Virksomhederne får mulighed for at præge de unges valg af uddannelse, og de får indblik i den generation, der udgør fremtidens arbejdsmarked.

Virksomhedernes udbytte:

  • Bidrage til en veluddannet arbejdsstyrke og præge valg af uddannelse
  • Image – synlighed og genkendelse

Elevernes udbytte:

  • Mere alsidig undervisning
  • Forståelse for arbejdsmarkedets krav
  • Indsigt i forskellige uddannelsesretninger og grunde til at tage en uddannelse

Ofte er det op til virksomheden, hvor stort omfanget af samarbejdet skal være, og selv en mindre indsats kan give stor effekt

Erhvervsmessen ’Mød en virksomhed’ er ikke bare de unges mulighed for at blive klogere på et erhverv eller en uddannelse.  

Erhvervslivet spiller en betydelig rolle, når det gælder om at sikre kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. I kan som virksomhed være med på messen og vise jeres fag frem og inspirere fremtidens arbejdskraft. Erhvervspraktikanten kan måske ende med at blive jeres nye, lærling, elev eller medarbejder – brug gerne ’Mød en virksomhed' til at finde jeres næste erhvervspraktikant.

Mød en virksomhed holdes om efteråret - næste gang i efteråret 2024. 

Alle skoleelever i Hvidovre har mulighed for at komme i erhvervspraktik mindst én gang, oftest i 8. - 10. klasse.

En erhvervspraktik giver skoleeleverne mulighed for at lære om forskellige erhverv og job, og det kan gøre de unge klogere på deres fremtidige uddannelses- og jobmuligheder.

Som virksomhed kan I være en vigtig samarbejdspartner for skolerne i Hvidovre Kommune i arbejdet med at gøre unge klogere på sig selv og deres fremtidige muligheder. I kan inspirere dem til at blive nysgerrige på jeres branche, på forskellige jobfunktioner og mulige uddannelsesveje.

Her kan I finde inspiration til, hvad der kan være godt at overveje i relation til et erhvervspraktikforløb.

Du kan også downloade og printe informationen som folder her

Få inspiration til et godt erhvervspraktikforløb

Afstem forventningerne

Inden I laver en aftale om erhvervspraktik, kan det være en god idé at have en snak med skoleeleven om, hvad erhvervspraktikken kan indeholde. På den måde sikrer I, at jeres forventninger stemmer overens.

Velkomst af erhvervspraktikanten

Send gerne et velkomstbrev til jeres kommende erhvervspraktikant, en e-mail eller en sms med de praktiske oplysninger om mødetid- og sted. Her kan også stå, hvem der er erhvervspraktikantens kontaktperson, hvis der er regler om påklædning samt information om evt. frokostordning.

Planlæg et arbejdsskema for ugen

Alt efter størrelsen på jeres virksomhed kan det være godt med et tilrettelagt forløb med indblik i de forskellige arbejdsopgaver eller funktioner i virksomheden. Giv gerne plads til fleksibilitet, og lad evt. erhvervspraktikanten få medindflydelse på arbejdsopgaverne.

Fortæl også gerne de øvrige ansatte i virksomheden, at I har en erhvervspraktikant, så han/hun kan indgå i fællesskabet på arbejdspladsen.

En god afslutning

Ved slutningen af erhvervspraktikken anbefaler vi, at I har en afsluttende samtale med erhvervspraktikanten. Her kan I tale om, hvad der har været godt eller svært, og hvad I og erhvervspraktikanten har lært undervejs. Det er en god anledning til at give og få feedback på praktikforløbet.

Vigtigt at vide

Praktikaftale

Forud for etablering af erhvervspraktikken skal skoleeleven, forældre og virksomheden udfylde og underskrive en praktikaftale på skrift. Den er med til at sikre, at oplysninger om virksomheden bliver registreret, så skoleeleven er omfattet af forsikringer under sin erhvervspraktik.

Forsikring

Det er statens forsikring, der dækker skoleeleven under et praktikophold. Skulle uheldet være ude, skal I derfor straks kontakte erhvervspraktikantens skole, som sørger for at iværksætte den nødvendige handleplan og forsikringer. Du kan læse mere om forsikring under erhvervspraktik her. 

Arbejdsmiljølov

Når I har en ung i erhvervspraktik, skal virksomheden overholde bestemmelser for Arbejdsmiljøloven. Unge på 13 år må fx ikke arbejde med tunge løft, tunge industrielle maskiner, kemiske stoffer eller materiale.

Unge som er fyldt 14 år, må gerne beskæftige sig med arbejde af lidt tungere mere omfattende karakter. Arbejdet må dog ikke være farligt eller omfattet af de forbud, som bliver omtalt i bekendtgørelsen om unges arbejde.

Erhvervspraktikanten må gerne arbejde op til otte timer dagligt, dog ikke mellem kl. 20.00 og 06.00.

 

Har I spørgsmål om formål og regelsæt for erhvervspraktikken, så kontakt:

Konsulent for grundskolen Torben Kristensen

tkt@hvidovre.dk

Tlf. 31 23 28 40

Ungeenheden, Hvidovre Kommune