Vandforsyningsplan

Planen sætter rammen for kommunens strategi og mål på vandforsyningsområdet, som i store træk fortsætter indvindingsstrategien fra vandforsyningsplanen fra 2001, men tilpasset de aktuelle forhold. For at strategien kan blive til virkelighed, er der opstillet mål, delmål og handlinger for hvert led i vandkæden: grundvand, vandværk, ledningsnettet, samt forbruger.

Ved at arbejde med målene, delmålene og handlingerne kan strategien indfries, så vandforsyningen i Hvidovre bliver bedst mulig i fremtiden.