Anmeldelse af virksomhed

Luk alle
Åbn alle

Hvis du ønsker at starte en ny virksomhed op i Hvidovre Kommune, så skal du skal være opmærksom på, at nogle virksomhedstyper kræver en forudgående miljøgodkendelse, og at andre kræver forudgående miljømæssig anmeldelse til kommunen.

Følgende virksomhedstyper skal miljøgodkendes eller anmeldes før etablering:

• Listevirksomheder/godkendelsespligtige virksomheder 
• Jern- og metalforarbejdende virksomheder med et produktionsareal på 1.000 meller derudover 
• Autobranchevirksomheder 
• Renserier
• Erhvervsmæssige dyrehold 

Hvis du skal etablere en ny virksomhed, og branchen den tilhører, står på listen i bilag 1 eller 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen, så skal du ud over byggetilladelse (og evt. øvrige tilladelser) også have en miljøgodkendelse.

Ændringer eller udvidelser af virksomheder på bilag 1 og 2 skal også miljøgodkendes, hvis forureningen eller affaldsmængden på virksomheden øges, eller miljøpåvirkningerne ændres, så vand, jord, luft, naboer eller miljøet i øvrigt belastes mere end før ændringen.

Du kan læse hvilke oplysninger, der skal med i en ansøgning om miljøgodkendelse i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3.

Inden du etablerer en Jern- og metalforarbejdende virksomhed med et produktionsareal på 1.000 m2 eller derover, skal du anmelde det til Hvidovre Kommune. Anmeldelsen skal ske digitalt via bygogmiljø.dk

Kravene til anmeldelse og opstart af jern- og metalforarbejdende virksomheder er nærmere beskrevet i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller (nyt vindue)

Hvidovre Kommune vil på baggrund af anmeldelsen vurdere, om din virksomhed overholder kravene i bekendtgørelsen. Har kommunen ikke inden 4 uger fra modtagelsen af en fyldestgørende ansøgning gjort indsigelser, kan det anmeldte gennemføres i overensstemmelse med bekendtgørelsens bestemmelser.

Inden du etablerer eller ændrer et autoværksted, skal du anmelde det skriftligt til Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om værkstedets størrelse, aktivitet og om der vil forekomme miljøbelastning i form af spildevand, støj, luftafkast, udendørs oplag m.m.

Hvis du på dit autoværksted udfører autoophug, lakering eller undervognsbehandling, hvor forbruget af opløsningsmidler er over 6 kg pr. time, skal du søge om miljøgodkendelse.

Der er områder i kommunen, hvor det ikke er muligt at etablere autoværksted. Det skyldes, at der skal være en vis afstand til områder, der er udlagt til bolig, rekreative områder m.m.

Kravene til anmeldelse og opstart af autoværksted er nærmere beskrevet i Autoværkstedsbekendtgørelsen.

I Hvidovre Kommune opfordrer vi til, at du forinden etablering, udvidelse eller ændring af din virksomhed retter henvendelse til Center for Plan og Miljø med henblik på en afklaring af, hvilke regler der gør sig gældende for din type virksomhed. Ud over ovenstående kan det være nødvendigt med en VVM, landzonetilladelse, spildevandstilladelse og lignende.