Luk alle
Åbn alle
  • Center for Økonomi og Personale v. Team Indkøb varetager udbud, og kontrakter indenfor varer og tjenesteydelser.
    • Indkøbsaftaler er tilgængelige på kommunens indkøbssystem.

  • Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv varetager udbud, og kontrakter indenfor it-udstyr og ydelser sammen med Team Indkøb.

  • Center for Trafik og Ejendomme varetager udbud, og kontrakter indenfor bygge- og anlægsområdet.
  • Kommunens indkøb skal som udgangspunkt tage afsæt den miljøbelastning som indkøbet af varer og ydelser må medføre. Det bør ske ud fra en helhedsvurdering, hvor kommunen så vidt muligt ser på den samlede miljøpåvirkning fra produktion til brug og bortskaffelse.

  • Forventet levetid bør indgå i vurderingen eksempelvis i form af TCO-beregninger.

  • Ved byggeri, renovering og anlægsarbejder, skal arbejdet tilrettelægges, så miljøbelastningen bliver mindst mulig. Det skal sikres, at ressourceforbruget og affaldsmængden minimeres, og det anlagte skal projekteres, så den fremtidige brug bliver så miljøvenlig som muligt.