Indkøb

Formålet med vores indkøbspolitik er at sikre kommunen gode indkøbsbetingelser i forhold til bl.a. kvalitet, levering, pris, service og garanti. Samtidig har vi fokus på de miljø- og sikkerhedsmæssige aspekter i indkøbet.

Luk alle
Åbn alle
  •  Team Indkøb i Center for Økonomi og Personale varetager udbud og kontrakter indenfor varer og tjenesteydelser.
  • Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv varetager udbud og kontrakter indenfor it-udstyr og ydelser sammen med Team Indkøb.

  • Center for Trafik og Ejendomme varetager udbud og kontrakter indenfor bygge- og anlægsområdet.

Når vi foretager indkøb, tager de som udgangspunkt afsæt i den miljøbelastning, som indkøbet af varer og ydelser kan medføre. Det gør vi ud fra en helhedsvurdering, hvor vi så vidt muligt ser på den samlede miljøpåvirkning fra produktion til brug og bortskaffelse.

Den forventede levetid på det indkøbte bør indgå i vurderingen fx i form af TCO-beregninger.

Ved byggeri, renovering og anlægsarbejder, skal arbejdet tilrettelægges, så miljøbelastningen bliver mindst mulig. Ressourceforbruget og affaldsmængden skal minimeres og det anlagte skal projekteres, så den fremtidige brug bliver så miljøvenlig som muligt.