Luk alle
Åbn alle

Med løntilskudsordningen kan du møde en potentiel ny medarbejder, samtidig med at den ledige får prøvet sig selv af i et konkret job. Forløbet med løntilskud planlægges i tæt samarbejde mellem jobcenter, virksomhed og den ledige.

Løntilskud er en fleksibel ordning, og jobcentret bruger den både alene og sammen med andre tilskud. Der er flere muligheder for støtte afhængig af den lediges og virksomhedens behov, fx et hygiejnekursus eller tilskud for optræning i arbejdsfunktioner. Kontakt jobcentret for en vurdering af din virksomheds ønsker og muligheder. Vi finder gerne en ledig til dig.

Jobcentret stiller krav om et rimeligt forhold mellem antal ansatte med og uden tilskud for at undgå konkurrenceforvridning.

Private virksomheder kan modtage tilskud til en ny medarbejder, hvis personen har været ledig i de forudgående 6 måneder.

Hvis en virksomhed ønsker, at ansætte en tidligere medarbejder med løntilskud (evt. i en anden stilling), kræves det, at personen i mellemtiden har været ansat i anden virksomhed, inden løntilskuddet kan påbegyndes.

6-månederskravet gælder ikke, hvis personen:

  • Ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt eller højere niveau.
  • Er over 50 år eller.
  • Er enlig forsørger. 

Hvis du ejer virksomheden, kan du ikke få tilskud til din ægtefælle, registrerede partner eller samlever.

Løntilskudsordningen kan vare op til 6 måneder, men længden af perioden med løntilskud er individuel og afhænger af borgerens behov og stillingens krav til oplæring. Herefter kan ansættelsen fortsætte uden løntilskud.

Din virksomhed udbetaler lønnen til den ansatte og får et tilskud til lønnen fra jobcenteret.

For private virksomheder gælder, hvis den ansatte i løntilskud er sygemeldt, nedsættes tilskuddet med det beløb din virksomhed får i sygedagpengerefusion.  For offentlige virksomheder gælder andre regler. Kontakt Jobcenter Hvidovre, hvis du vil vide mere.

Se video og få mere viden om, hvordan du kan gøre brug af løntilskudsordningen (nyt vindue - YouTube)

Kontakt jobcentret og hør mere om mulighederne for at ansætte en medarbejder med løntilskud.