Holmene

Visionen for Holmene er at etablere et af Nordeuropas største, grønneste og mest innovative erhvervsområde med plads til masser af natur.

Ved at genskabe den oprindelige landskabsmæssige form og forbinde det nye områdes i alt ni holme via et grønt naturbælte, kan Holmene fuldt udbygget bidrage med 700.000 kvadratmeter ny, bynær natur og 17 kilometer ny kystlinje.

Hvidovre Kommunes vision er, at Holmene kommer til at rumme forskellige typer virksomheder – både i forhold til størrelse og brancher. Men fælles for dem er, at de vil have en grøn og bæredygtig profil. Herudover arbejder vi med virksomhedssymbioser, hvor virksomheder indenfor beslægtede brancher ligger side om side og innoverer og produktudvikler.

Visionen om Holmene er udviklet af Hvidovre Kommune, som fik ideen i 2015. Siden da har vi udviklet på projektet, og der er lavet en lang række undersøgelser af bl.a. geologiske forhold, natur- og miljø, havstrømme og trafik. Desuden har vi løbende været i dialog med nabokommunerne, erhvervsorganisationer, styrelser, foreninger, universiteter, investorer og interessenter.

Holmene har sin egen hjemmeside, hvor du kan læse meget mere om projektet og se alle de forundersøgelser, Hvidovre Kommune har fået lavet gennem årene.

Læs mere om Holmene her

Kom direkte til forundersøgelserne og rapporterne her