Amagermotorvejen udvides: Hvidovre ønsker mere end støjskærme

Oktober |

Vejdirektoratet har nu offentliggjort sin plan for, hvordan Amagermotorvejen skal udvides til 10 spor.

Motorvejen, som forbinder Motorring 3 og Vestegnen med Amager via Kalvebod Broen, er i dag sekssporet, men det er også en af Danmarks mest belastede motorvejsstrækninger med omkring 115.000-125.000 daglige bilister.

Planen er at udvide den ved at anlægge parallelle veje med to spor i hver retning på den del af vejen, der løber forbi Avedøre Holme. De to parallelle veje skal være med til at fordele trafikken bedre og forbinde til- og frakørslerne.

For også at komme de omfattende trafikpropper i erhvervsområdet til livs, bliver der etableret yderligere to nye til- og frakørsler på strækningen. Desuden skal det ene af de eksisterende tilslutningsanlæg, ved vejen Stamholmen, bygges fuldstændig om.

De nye til- og frakørsler til Avedøre Holme.

Endelig sker der større ændringer af motorvejskryds Avedøre, hvor der anlægges separate forbindelser for trafikanter, der skal fra Køge Bugt Motorvejen til Amagermotorvejen og modsat.

Den østlige del af motorvejen mellem Avedøre Holme og udfletningen mod lufthavnen udvides mere traditionelt fra seks til otte spor. Hen over Kalvebodbroerne sker det ved at inddrage nødsporene, mens vejen på Amager-siden udvides, så der bliver otte spor samt nødspor.

Motorvejen får også elektroniske skilte, som det kendes fra Motorring 3. Den nuværende fartgrænse på 90/110 km/t. på motorvejen ventes også at gælde efter udvidelsen, og på parallelvejene bliver fartgrænsen formentlig 70-80 km/t. 

Vejdirektoratet forventer, at anlægsarbejdet kan få grønt lys i 2024, og at det kan gennemføres i 2025-2028.

I forbindelse med høringen af udbygningsplanerne afholder Vejdirektoratet et borgermøde onsdag den 25. oktober 2023 kl. 17-19 på Hvidovre Gymnasium & HF på Blytækkerporten 2 i Hvidovre.

Ønsker overdækning med solceller

Som en del af projektet opsættes der i alt 12,5 km støjskærme, herunder tre meter høje skærme på Kalvebodbroerne.

Men det er ikke godt nok, lyder det fra Hvidovre Kommune, fordi der fortsat vil være tusindvis af Hvidovre-borgere, der vil være plaget af støj fra motorvejen.

I stedet ønsker Hvidovre en overdækning af motorvejen med solceller. Hvidovre Kommune har tidligere fået lavet en rapport, som viser, at en overdækning vil kunne reducere antallet af støjplagede boliger med helt op til 7.000 boliger. Hvis man dertil bruger solceller til overdækningen på den 7,1 km lange strækning, kan der genereres 72 MW grøn energi om året – det svarer til 50.000 borgeres årlige elforbrug.

- Desværre har Vejdirektoratet ikke fundet det nødvendigt at undersøge muligheden for en overdækning yderligere, og det synes vi selvfølgelig er rigtig ærgerligt. Vi havde netop præsenteret en løsning med overdækning af solceller, som kunne dæmpe den sundhedsskadelige støj og tilmed være en gevinst for den grønne omstilling, siger borgmester Anders Wolf Andresen.

Derfor modtages det også positivt i Hvidovre, at Vejdirektoratet har meldt ud, at de er i gang med at vurdere de støjmæssige effekter ved en let overdækning af noget af motorvejen – en analyse, der forventes færdig i efteråret 2023.

Hvidovre Kommune arbejder også på at komme med i et pilotprojekt i EU-regi om netop solcelleanlæg, der etableres som støjafskærmning i forbindelse med en motorvej. Det er et projekt, der dækker en kortere strækning af Amagermotorvejen, men det vil kunne kopieres til andre strækninger i landet.

Miljøkonsekvensvurderingen af udvidelsesprojektet af Amagermotorvejen er i høring frem til 13. november 2023.

Læs mere om projektet hos Vejdirektoratet her

Illustration: Vejdirektoratet