Skal din virksomhed have fjernvarme?

Marts |

I store dele af Hvidovre Kommune er det i dag muligt at tilslutte sig fjernvarmen, og inden 2031 vil stort set hele Hvidovre være dækket.

Og det kan give god mening også for virksomheder at blive tilsluttet fjernvarmenettet. Fjernvarme har en høj leveringssikkerhed, da varmen kan komme fra forskellige varmekilder, så man ikke er afhængig af fx olie og gas fra udlandet.

- Fjernvarme er også både billigere og bedre for klimaet, så vi er interesseret i at få så mange som muligt med så hurtigt som muligt, siger formand for Klima-, Miljø- og Teknik-udvalget, Kristina Young.

Hvidovre Fjernvarmeselskab regner med, at alle dele af Hvidovre vil være dækket af fjernvarme i 2031.

Når fjernvarmen bliver udrullet i specifikke områder, vil beboere og virksomheder blive kontaktet.

Er du lejer i en virksomhed, er det som udgangspunkt bygningens ejer, der bliver kontaktet. Det kan derfor være en god ide at tage en dialog med din udlejer, hvis du vil høre, om bygningen vil blive tilsluttet fjernvarmen.

Tidsplan for udrulning

Tidsplanen for udrulningen til de områder, som ikke allerede har det, ser sådan ud:

2021-2023: Avedøre Landsby
2021-2023: Rebæk Nord og Nord for jernbanen
2023-2024: Rebæk Syd og Præstemosen (ikke kolonihaver)
2025-2026: Nymarken og Mågeparken
2026-2027: Strandmark Nord
2028-2029: Ærtebjerg og Frydenhøj
2029-2030: Trekant ved Brostykkevej – Avedøre Havnevej
2030-2031: Grækerkvarteret

Høvedstensvej, Gungevej og området øst for Byvej er byudviklingsområder, som vil få fjernvarme i takt med, at der bliver bygget.

Virksomhederne på Avedøre Holme kan i dag få fjernvarme fra Fjernvarmecentralen Avedøre Holme

Tidsplanen fremgår af Varmeplan 2022, som kan findes på kommunens hjemmeside hvidovre.dk.

Sådan gør du

Hvis du gerne vil tilsluttes fjernvarmen, skal du skrive dig op på Hvidovre Fjernvarmeselskabs hjemmeside. På hjemmesiden kan du også finde priser og vilkår for at blive tilsluttet. Hvis du har spørgsmål til tidsplanen for, hvornår du kan forvente fjernvarme, kan du stille dem til Hvidovre Fjernvarmeselskab.

Du kan kontakte Hvidovre Fjernvarmeselskab på telefon 3638 3800 eller på ebo@ebo.dk. Her finder du Hvidovre Fjernvarmeselskabs hjemmeside.

I størstedelen af kommunen er der ikke tilslutningspligt til fjernvarmen. Det betyder, at I selv kan vælge, om I vil have fjernvarme eller ej. Ønsker du en anden form for opvarmning, kan du få mere information på hvidovre.dk.

På Avedøre Holme er der dog tilslutningspligt, så her skal alle virksomheder være tilsluttet fjernvarme. Virksomhederne er dog ikke forpligtet til at bruge den varme, men må gerne have fx fyr eller en varmepumpe til opvarmning. De er dog forpligtet til at betale den faste takst til Fjernvarmecentralen Avedøre Holme.

Få tilskud til energiforbedringer

Der er i øvrig flere tiltag, virksomheder kan iværksætte for at tage toppe af energiforbruget og sænke CO2-udledningen – og få økonomisk tilskud hertil fra Erhvervspuljen.

Erhvervspuljen er en tilskudspulje til dansk erhvervsliv på 3,5 mia. kr., der løber frem til 2029. Både små og store private virksomheder i langt de fleste brancher kan få tilskud til næsten alle typer projekter, der sparer energi eller CO2 fra energiudledninger. Læs mere om puljen hos Energistyrelsen her.