Godt for bundlinje og klima: Stort potentiale i lokale symbioser

Marts |

Verdens første og førende industrisymbiose fra Kalundborg mødtes for nylig med ambitiøse Hvidovre-virksomheder, som er klar til at genbruge hinandens affald, dele sol- og vindenergi samt skabe mere biodiversitet.

På et velbesøgt møde arrangeret af Hvidovre Kommune udforskede deltagerne potentialet for at skabe et egentligt symbiosesamarbejde på Avedøre Holme. Ideen bag symbioser er, at virksomheder indgår partnerskaber eller samarbejder om at udnytte hinandens restprodukter som fx vand, varme eller forskellige materialer.

- Der er et virkelig stort potentiale i at sikre et større symbiosesamarbejde på Avedøre Holme. Virksomhederne er visionære og er allerede i gang med at udvikle egne projekter, og sammen kan vi skabe store grønne forandringer, hvis vi bliver bedre til at udnytte ressourcerne. Det skaber vækst og understøtter den grønne omstilling, og det kan være endnu et skridt mod målet om at gøre Avedøre Holme til Danmarks grønneste erhvervsområde, siger borgmester Anders Wolf Andresen, som selv deltog i mødet.

På mødet blev deltagerne præsenteret for Kalundborg Symbiose, som gennem de seneste 50 år har opbygget et velfungerende symbiosesamarbejde. Michel van der Linden, direktør i Kalundborg Kommune, og Lisbeth Randers, sekretariatschef i Kalundborg Symbiose, forklarede bl.a., at første skridt til en velfungerende symbiose er viljen til at samarbejde – og at have tillid til hinanden.

- Der synes allerede at være tillid mellem virksomhederne på Avedøre Holme, som de er godt i gang med at udbygge gennem et netværk. Tillid og netværk er hjørnestene i at opbygge en velfungerende symbiose, siger Lisbeth Randers.

Sammen er virksomhederne på Avedøre Holme og Hvidovre Kommune fx allerede ved at undersøge, hvordan virksomheder bedre kan udnytte hinandens restprodukter og affald, ligesom flere virksomheder allerede har taget initiativ til fælles løsninger for vedvarende energi - til gavn for både miljøet og økonomien.

- Det er et virkelig inspirerende arbejde, virksomhederne har gang i, og indsatserne taler lige ind i Hvidovre Kommunes eget arbejdet med den grønne omstilling. Vi har fx et stort ønske om at få overdækket Amagermotorvejen med solceller – det kan dels tage noget af støjen, men netop også bidrage med grøn energi, som fx kan bruges i virksomhederne på Avedøre Holme. I fællesskab kan vi tage nogle store grønne skridt, siger Anders Wolf Andresen.

Ønsker du at høre mere om arbejdet med symbioser på Avedøre Holme, kan du kontakte erhvervskonsulent Trine Fedreheim på tlf. 3639 3037 eller mail tfx@hvidovre.dk.