Hvem skal have Miljøprisen 2023?

Maj |

Hvidovre Kommunes miljøpris uddeles hver andet år til en virksomhed, institution, myndighed, organisation, forening eller enkeltperson i Hvidovre, der står for tiltag, projekter eller initiativer, som har:

 • Løst specifikke klima- miljø-, natur-, eller energiudfordringer med succes
 • Skabt større bevidsthed om klima- miljø-, natur- eller energiudfordringer blandt en større gruppe personer og/eller inddraget flere forskellige interessenter, borgergrupper
 • Medvirket til at sikre kvaliteter i omgivelserne af betydning for menneskers hygiejniske og rekreative levevilkår
 • Bidraget til at fremme et klimarobust Hvidovre eller et alsidigt dyre- og planteliv i kommunen
 • Medvirket til at begrænse spild, energi- og resurseforbrug

Du kan indstille kandidater, hvis du bor, arbejder eller er foreningsaktiv i Hvidovre. Du kan indstille både andres og egne initiativer.

Sådan gør du:

Skriv 1-2 sider, hvor du beskriver projektet/initiativet/tiltaget. Teksten skal indeholde oplysninger om:

 • Det nyskabende
 • Formålet
 • Resultater
 • Målgrupper
 • Samarbejdspartnere
 • Hvordan projektet/initiativet/tiltaget lever op til kriterierne ovenfor


Send din indstillingen inden den 1. juni 2023 til: Hvidovre Kommunes Miljøpris, Center for Plan og Miljø, Miljøteamet, Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre – eller på e-mail: miljo@hvidovre.dk

Miljøprisen bliver uddelt i oktober 2023.

Se mere om, hvordan man indstiller kandidater her.