Symbioser kan løfte kæmpe erhvervsområde

Februar |

Verdens første og førende industrisymbiose fra Kalundborg mødtes for nylig med ambitiøse Hvidovre-virksomheder, som er klar til at genbruge hinandens affald, dele sol- og vindenergi samt skabe mere biodiversitet.

På et velbesøgt møde arrangeret af Hvidovre Kommune udforskede deltagerne potentialet for at skabe et egentligt symbiosesamarbejde på Avedøre Holme. Ideen bag symbioser er, at virksomheder indgår partnerskaber eller samarbejder om at udnytte hinandens restprodukter som fx vand, varme eller forskellige materialer.

- Der er et virkelig stort potentiale i at sikre et større symbiosesamarbejde på Avedøre Holme. Virksomhederne er visionære og er allerede i gang med at udvikle egne projekter, og sammen kan vi skabe store grønne forandringer, hvis vi bliver bedre til at udnytte ressourcerne. Det skaber vækst og understøtter den grønne omstilling, og det kan være endnu et skridt mod målet om at gøre Avedøre Holme til Danmarks grønneste erhvervsområde, siger borgmester Anders Wolf Andresen, som selv deltog i mødet.

På mødet blev deltagerne præsenteret for Kalundborg Symbiose, som gennem de seneste 50 år har opbygget et velfungerende symbiosesamarbejde. Michel van der Linden, direktør i Kalundborg Kommune, og Lisbeth Randers, sekretariatschef i Kalundborg Symbiose, forklarede bl.a., at første skridt til en velfungerende symbiose er viljen til at samarbejde – og at have tillid til hinanden.

- Der synes allerede at være tillid mellem virksomhederne på Avedøre Holme, som de er godt i gang med at udbygge gennem et netværk. Tillid og netværk er hjørnestene i at opbygge en velfungerende symbiose, siger Lisbeth Randers.

Sammen er virksomhederne på Avedøre Holme og Hvidovre Kommune fx allerede ved at undersøge, hvordan virksomheder bedre kan udnytte hinandens restprodukter og affald, ligesom flere virksomheder allerede har taget initiativ til fælles løsninger for vedvarende energi - til gavn for både miljøet og økonomien.

- Det er et virkelig inspirerende arbejde, virksomhederne har gang i, og indsatserne taler lige ind i Hvidovre Kommunes eget arbejdet med den grønne omstilling. Vi har fx et stort ønske om at få overdækket Amagermotorvejen med solceller – det kan dels tage noget af støjen, men netop også bidrage med grøn energi, som fx kan bruges i virksomhederne på Avedøre Holme. I fællesskab kan vi tage nogle store grønne skridt, siger Anders Wolf Andresen.

Folkene fra Kalundborg Symbiose kunne også fortælle, at de oplever stor interesse fra internationale virksomheder, fordi symbiosen er så velfungerende. Virksomhederne efterspørger konsekvent muligheder for tætte partnerskaber med nabovirksomheder, og det skal man som kommune have fokus på at understøtte, når man skal udvikle erhvervsområder, lød det.

Netop det har Hvidovre Kommune indarbejdet i visionen om Holmene, som skal være et grønt og bæredygtigt erhvervsområde hvor virksomhederne skal have muligheder for at arbejde tæt sammen. Her er det netop ideen, at virksomheder kan ligge side om side og få gavn af hinanden, fx med udveksling og genbrug af hinandens restprodukter, eller fælles samarbejder med vidensinstitutioner.

- Med Holmene har vi en unik mulighed for at tænke symbioser ind i planlægningen af øerne, fordi vi netop ønsker at opbygge Holmene med bæredygtige og grønne virksomheds-klynger. Det vil gøre det nemmere for virksomhederne at produktudvikle og innovere sammen, og samtidig er det med til at sænke miljøbelastningen, fordi vi i nærområdet kan udnytte ressourcerne langt mere effektivt. Hvis vi vil den grønne omstilling, skal vi sikre de bedste betingelser for fortsat at producere de grønne løsninger, som verden efterspørger - og som er nødvendige for at komme i mål med den grønne omstilling, siger Anders Wolf Andresen.