Ny struktur: Hvad skal der ske på Avedøre Holme?

December |

Fælles affaldsløsninger, en øget biodiversitet, hastighedsnedsættelser, en stor byttecentral og et samarbejde om fælles vedvarende energiløsninger.

Resultaterne har været mange i de seneste tre år for partnerskabet BID Avedøre Holme, som er et samarbejde mellem områdets virksomheder, Industri- og Grundejerforening Avedøre Holme og Hvidovre Kommune.

Men nu skal partnerskabet finde en ny form, for ambitionerne for områdets udvikling er blevet større, og derfor arbejder parterne nu på en ny organisering af samarbejdet.

- Vi har længe talt om ambitionen om at gøre Avedøre Holme til Danmarks grønneste erhvervsområde, og nu sætter vi for alvor handling bag ønsket. Men vi kan kun lykkes, hvis vi gør det i et samspil mellem virksomhederne, industri- og grundejerforeningen samt kommunen, for ingen at os kan gøre det alene, understreger Hvidovres kommunaldirektør, Jakob Thune.

Samme toner lyder fra de virksomheder, der allerede er aktive i BID Avedøre Holme.

- Interessen for den grønne omstilling er stor hos virksomhederne, men det er også en opgave, der kan være svær at løfte alene. Så hvis vi vil mere på den grønne dagsorden – og det vil vi - så giver det rigtig god mening at gå sammen i et nyt og endnu stærkere partnerskab. På den måde kan vi for alvor sætte skub i den gode udvikling, der allerede er i gang på Avedøre Holme, siger Kasper Larsen fra KLS PurePrint.

Derfor skal der nu findes en ny struktur for, hvordan de store ambitioner kan indfries. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra både virksomhederne, Industri- og grundejerforeningen samt kommunen, som skal finde rammerne for det fremtidige samarbejde.

Det er planen, at den nye struktur skal forankres i Industri- og Grundejerforeningen på Avedøre Holme.

- Det nuværende samarbejde har vist, at vi sammen kan opnå flotte resultater, og vi mærker en stor opbakning til at fortsætte indsatsen. Nu skal vi finde en organisering, som tager højde for virksomhedernes behov, og som samtidig kan styrke arbejdet for at gøre Avedøre Holme til Danmarks grønneste erhvervsområde, siger Henrik Kastberg, der er formand for bestyrelsen i Industri- og Grundejerforeningen.

Målet er at have et forslag til den fremtidige organisering klar til den næste generalforsamling i Industri- og Grundejerforeningen til foråret 2024. Her skal medlemmerne så være med til at afgøre, hvordan man skal gå videre med planerne.

Du kan evt. læse mere om det nuværende partnerskab på avedoreholme.hvidovre.dk