Stort potentiale i grønt energi-projekt – skal din virksomhed være med?

August |

Det giver både økonomisk og klimamæssig mening af producere strømmen, hvor den skal bruges.

Og den mulighed er nu kommet et skridt nærmere for en række virksomheder på Avedøre Holme, som sammen undersøger muligheden for et vedvarende energi-fællesskab i det store erhvervsområde.

- Vores vision er at være selvforsynende med vedvarende energi på Avedøre Holme, og nu ved vi, at det er teknisk muligt. Sammen skal vi så finde ud af, hvordan vi bedst fører ambitionen ud i livet, og jeg håber, at endnu flere virksomheder har lyst til at være med, siger Kasper Larsen, kommerciel direktør i KLS Pureprint A/S, som er en af de 19 virksomheder, der i første omgang har vist interesse for projektet.

Arbejdet med et vedvarende energi-fællesskab sker i regi af BID Avedøre Holme – et netværk, hvor virksomheder, grundejerforeningen og Hvidovre Kommune arbejder sammen om at udvikle det store erhvervsområde.

Her er der allerede blevet udarbejdet en rapport på baggrund af de 19 virksomheders energiforbrug, som viser, at visionen er inden for rækkevidde: Det er både tekniske muligt, vil reducere CO2-udledningen væsentligt, er økonomisk rentabelt for virksomhederne, vil sikre en større forsyningssikkerhed og aflaste det nationale elnet.

- Det var en ret vigtig afklaring i forhold til det videre projekt, at det både giver mening klimamæssigt og økonomisk. Det viser, at hvis vi går sammen og puljer vores behov, så giver det mening, siger Kasper Larsen.

Snart går arbejdet så ind i næste fase, hvor samarbejdet bliver mere formaliseret, men andre virksomheder på Avedøre Holme kan stadig nå at være med.

Mandag den 11. september kl. 15-17 bliver der nemlig holdt et møde i arbejdsgruppen, hvor alle interesserede virksomheder fra Avedøre Holme er velkomne til at deltage.

På mødet bliver der præsenteret delresultater fra de nye undersøgelser, der er blevet lavet som opfølgning på den første rapport, og så skal retningen for det videre arbejdes lægges fast.

- Nu skal vi have gjort vores visioner og ambitioner mere konkrete, så vi får en fast ramme på samarbejdet. Vi skal have lavet forslag til vedtægter og afsøge mulighederne for at stifte et energifællesskab. Det er derfor nu, man skal melde sig på banen, hvis man gerne vi være med til at præge samarbejdet, forklarer miljø- og klimamedarbejder Charlotte von Hessberg fra Hvidovre Kommune.

Arbejdet følges også med stor interesse på borgmesterkontoret hos borgmester Anders Wolf Andresen.

- Jeg er utrolig stolt over, at vi i Hvidovre har så mange ambitiøse virksomheder, der bidrager til grøn innovation og har bæredygtige profiler. Tanken om at gøre virksomhederne på Avedøre Holme selvforsynende med vedvarende energi er fremsynet og visionær, og den taler perfekt ind i vores ambition om Avedøre Holme som Danmarks grønneste erhvervsområde, lyder det fra borgmesteren, som glæder sig til at følge det videre arbejde.

Hvidovre Kommune ser i det hele taget store perspektiver i ideen med fælles vedvarende energiløsninger. Virksomhedernes elforbrug står nemlig for cirka 20 procent af den samlede CO2-udledning i hele Hvidovre, og det ser ud til at vokse i fremtiden i takt med, at man udfaser gassen og fx får flere elbiler og ellastbiler.

- Derfor er det en vigtig del af den samlede indsats i Klimaplan 2045 for at nedbringe CO2-udledningen, hvis virksomheder på Avedøre Holme kan blive selvforsynende med grøn energi. Det vil også aflaste det regionale elnet, som risikerer at blive overbelastet af det stigende elforbrug i fremtiden, siger Charlotte von Hessberg.

Vil du høre mere om arbejdet med en fælles vedvarende energiløsning, eller vil du deltage i mødet den 11. september kl. 15.00 - 17.00 hos DBI på Avedøre Holme, er du velkommen til at kontakte Charlotte von Hessberg på tlf. 2072 2656 og mail cxv@hvidovre.dk

Læs mere om ønsket om et energifællesskab her