Fra affald til ressource: Nyt projekt hjælper virksomheder på vej

November |

Overskudsbrød omdannet til øl, affaldsplast lavet om til stole og paprester forvandlet til nye papirvarer.

Mulighederne er mange, hvis man først begynder at undersøge, hvordan virksomheders affald kan blive til råvarer for andre virksomheder. Og det er netop, hvad et netværk af virksomheder på Avedøre Holme har sat sig for at gøre sammen med Hvidovre Kommune. Virksomhederne vil sammen finde gode ideer til, hvordan affald fra én virksomhed kan blive til en ressource i en anden - til gavn både for miljøet og økonomien.

Projektet styres af Econet, som har specialiseret sig i rådgivning inden for affalds- og ressourceområdet. Econet skal i første omgang hjælpe fem lokale virksomheder med at analysere deres affaldsstrømme og undersøge, hvor og hvordan deres affald vil kunne bruges af andre virksomheder.

- Ved at gå systematisk til værks og se på affaldsstrømmene i et lokalt partnerskab vil de bedre kunne dele og genbruge ressourcer, der findes i nærområdet. Det vil ikke bare kunne minimere affaldsmængden, men kan også medføre besparelser for de enkelte virksomheder, forklarer Dan Boding-Jensen fra Econet.

Sådan et samarbejde er virksomhederne Dansk Stillads Service og KOBENSAC et godt eksempel på. Dansk Stillads Service kasserer hvert år ca. 10 tons presenninger, som er brugt på stilladser i hele landet. De ender normalt i et forbrændingsanlæg, men gennem projektet Bæredygtig Bundlinje 2.0 kom virksomheden i kontakt med KOBENSAC, som kommer og henter noget af affaldsplasten. Den bruger de bl.a. til at producere genbrugelige indkøbsnet og affaldsposer.

- Det er en smuk symbiose. Vi bruger som regel kun plasten én gang. Det fejler intet og har blot siddet på en bygning. Vi bruger en masse penge på at køre det forbrændingen, hvor det i øvrigt har ringe brændværdi. Afhentningen er den optimale løsning for os: Vi mindsker vores affaldsmængde og har færre omkostninger. Og vi kommer tættere på vores erklærede mål om at være mere cirkulære, forklarer arbejdsmiljø- og kvalitetschef Sara Lorentzen fra Dansk Stillads Service.

I det nye symbiose-projekt udvælges i første omgang fem virksomheder, der får gratis hjælp til at afdække affaldsstrømme og finde mulige aftagere til deres affald. Er du interesseret i at være med i projektet eller vil du høre mere, kan du skrive til Dan på dan@econet.dk eller ringe på tlf. 30737616.

Virksomhederne i Hvidovre frembringer ca. 225.000 ton affald om året, og de er derfor en vigtig brik i arbejdet med at få mere affald genanvendt i kommunen.

- Vi ser store perspektiver i projektet, ikke bare for virksomhederne på Avedøre Holme, men for os alle sammen. En symbiose mellem virksomheder kan skabe vækst i lokalsamfundet og understøtte den grønne omstilling. Affald er nemlig en ressource, der er spildt, hvis vi ikke forstår at genanvende det rigtigt, siger Charlotte Frische Münter, chef for Klima og Miljø i Hvidovre Kommune.

Vil din virksomhed høre mere om symbioseprojektet, så kontakt Dan Boding-Jensen på dan@econet.dk eller tlf. 30737616.