Flot pris: Erhvervslivet er medspiller i de unges fremtid

Juni |

Det lokale erhvervsliv har en stor andel i, at flere af Hvidovres unge har valgt at tage en erhvervsuddannelse i år. Sådan lød det fra borgmester Anders Wolf Andresen, da Hvidovre Kommune for nylig modtog Ørneprisen.

Prisen uddeles af Børne- og Undervisningsministeriet til den kommune, der har haft den største stigning i antallet af elever, der har en erhvervsuddannelse som førsteprioritet efter 9. og 10. klasse. I Hvidovre har 23,2 procent af eleverne i 9. og 10. klasse i år søgt ind på en erhvervsuddannelse, og det er en stor stigning i forhold til sidste år, hvor 16,4 procent af afgangseleverne i Hvidovre valgte at gå denne vej.

Stigningen på 6,8 procentpoint gør Hvidovre Kommune til dette års højdespringer.

- Vi er stolte af at modtage Ørneprisen og er glade for, at flere af vores unge vælger at gå den erhvervsfaglige vej efter folkeskolen. Hvidovre er en stærk erhvervskommune med fokus på bæredygtighed og god velfærd. Vi har i en årrække arbejdet målrettet med at øge interessen for erhvervsuddannelserne blandt de unge, og det er sket i et godt samarbejde mellem lærere og uddannelsesvejledere, den kommunale ungeindsats, Erhvervsteamet og ikke mindst det lokale erhvervsliv, siger borgmester Anders Wolf Andresen.

I Hvidovre Kommune får alle elever uanset uddannelsesparathed en individuel vejledningssamtale med en uddannelsesvejleder, og erhvervspraktik er en fastlagt del af udskolingsforløbet.
Nogle skoler samarbejder med det tekniske erhvervsskolecenter TEC på Avedøre Holme om valgfag i 7.-8. klasseårgang, og på andre skoler er det lokale virksomheder, der stiller opgaver, når 9. klasse-eleverne arbejder med deres projektopgave.

Desuden har kommunen siden 2015 hvert år inviteret udskolingselever, deres forældre og lokale virksomheder til at møde hinanden på messen ”Mød en virksomhed”, hvor de unge har kunnet opleve hvor mange forskellige jobmuligheder, der er, hvis man tager en erhvervsfaglig uddannelse. Messen vender tilbage igen den 9. november 2022.

I 2021 holdt kommunen også for første gang en uddannelsesaften på TEC for elever og forældre.

- Det er en hovedprioritet for regeringen, at flere unge starter på en erhvervsuddannelse og får et svendebrev. Vi har hårdt brug for dygtige smede, industriteknikere og mange andre faglærte i fremtiden, og derfor er det meget glædeligt, når kommunerne gør en særlig indsats for at få unge til at søge mod erhvervsuddannelserne, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Med Ørneprisen følger et diplom og 100.000 kr. Pengene skal bruges til tiltag og indsatser, der understøtter samarbejdet mellem skoler og virksomheder og fortsat styrker elevernes kendskab til og motivation for erhvervsuddannelserne.