Stærkt samarbejde mellem virksomheder sikrer nye muligheder

December |

Fælles affaldsordninger, øget biodiversitet, nye hastighedsskilte og en fælles hjemmesideplatform til dialog og ideudvikling.

Det er bare nogle af de konkrete resultater, der er kommet ud af et samarbejde mellem virksomheder, Hvidovre Kommune og Industri- og grundejerforeningen på Avedøre Holme.

Samarbejdet er sket i regi af et netværk, som blev skudt i gang for to år siden. Med BIDdanmark som facilitator samarbejder parterne om tiltag til at udvikle og forskønne området. For at afprøve konceptet blev netværket til en start koncentreret om de to veje Hammerholmen og Jernholmen, og da tilslutningen var god og der meget hurtigt kom resultater, blev det i sommer udvidet til at dække hele Avedøre Holme.

Virksomhederne mødes 10 gange om året, hvor også repræsentanter fra Hvidovre Kommunes Erhvervsteam, Miljøafdeling og Vej- og Parkafdeling er med. På møderne kan virksomheder sammen med kommunen diskutere og samarbejde om de emner, der optager virksomhederne.

- Det har været rigtig interessant at møde andre virksomheder i området og lære dem at kende. Det er jo nogle af de samme udfordringer, vi støder på i hverdagen, og der er så meget at hente, når vi sætter os sammen og løser dem i fællesskab i stedet for at sidde med det hver for sig. For mindre virksomheder kan det måske være svært at vide, hvordan man skal arbejde videre med fx affaldsløsninger eller parkeringsudfordringer i området, men her er BID-netværket et rigtigt godt forum. Man kan få meget indflydelse på udviklingen, hvis man engagerer sig, siger Brit Markussen, adm. direktør i CERAMA A/S, som er med i netværket.

Brit Markussen, adm. direktør i Cerama A/S

Hun understreger, at dialogen med kommunen er vigtig, fordi det giver en større forståelse for hinandens vilkår. Det betyder også meget, at Hvidovre Kommune har afsat 500.000 årligt over fire år til partnerskabet.

- Det gør det muligt at sætte handling bag ordene, og der er kommet skub i en række initiativer. Det viser, at man tager ønsket om udvikling alvorligt, siger Brit Markussen.

Netop det gode samarbejde og muligheden for at udvikle området betyder også meget for Hvidovre Kommune.

- Virksomhederne er vigtige medspillere i arbejdet med at udvikle kommunen. Derfor er et netværk som det, der er skabt på Avedøre Holme, meget værdifuldt, fordi det giver kommunen mulighed for at komme tættere på virksomhederne – og omvendt. Sammen kan vi nemlig udrette langt mere end hver for sig, siger Søren Friis Trebbien, fungerende borgmester i Hvidovre Kommune.

Lige nu er det særligt den grønne omstilling, der fylder hos virksomhederne, hvor blandt andet ideen om at gøre Avedøre Holme selvforsynende med grøn energi er i fokus. Også forskellige affalds- og ressourceprojekter er i gang på tværs af virksomhederne, ligesom der er planer om en stor fælles sommerfest for alle områdets virksomheder.

Men der er stadig plads til flere gode ideer, og alle virksomheder i Avedøre Holme er velkomne til at deltage i BID-netværket.

Du kan læse mere på avedøreholme.hvidovre.dk eller kontakte Mikkel Ness, direktør i BIDdanmark på tlf. 61208102 eller mikkel@biddanmark.dk.