Nyt partnerskab giver pote

September |
Avedøre Holme Avedøre Holme

- Der er rigtig mange muligheder for samarbejde, når man ligger side om side.

Sådan lyder det fra Mikkel Niess fra BIDdanmark om potentialet i et nyt partnerskab, som er indgået mellem Industri- og grundejerforeningen Avedøre Holme og Hvidovre Kommune. Det nye partnerskab skal være med til at give Avedøre Holme et løft og gøre det til et endnu mere attraktivt og moderne erhvervsområde. Med BIDdanmark som facilitator samarbejder parterne om tiltag som fx parkeringsforhold, cykelstier, græsslåning, beplantning, affald, belysning eller andre ting, der er vigtige for virksomhederne.

I første omgang koncentrerer partnerskabet sig om Jernholmen og Hammerholmen, men det er ambitionen at udbrede det til hele området. Projektet blev skudt i gang for et par måneder siden, men har allerede skabt resultater. Der er blandt andet blevet opmalet en cykelsti på Hammerholmen, ligesom et fælles projekt om at plante frugttræer og så bi-venlige blomster er sat i gang.

Niels Kristian Holm fra Läntmannen Schulstad A/S sidder i Industri- og Grundejerforeningens bestyrelse, og han glæder sig over mulighederne i det nye samarbejde.

- Vi gik ind i dette projekt, da vi ønsker, at området skal være attraktivt og indbydende for både gæster og grundejere, så vi kan tiltrække attraktive virksomheder. Jeg håber, at samarbejdet mellem virksomheder og kommunen giver en god dialog, som kan skabe en god fremtid for området, siger han.

Der er blevet nedsat fire arbejdsgrupper i partnerskabet, som har fokus på hver sit emne. Arbejdsgrupperne beskæftiger sig med mere biodiversitet, fælles affaldshåndtering og indkøbsordninger, parkeringsforhold og cykelstier samt en fælles kommunikationsplatform/portal for Avedøre Holme.

Blandt andet kommer affaldsgruppen med en invitation til nabovirksomheder om at gå med i en fælles affaldsordning. Tanken bag samarbejdet er nemlig, at det er i fællesskab, at de gode løsninger skal findes.

- Fælles for alle er, at de har en stor glæde over at være en del af Avedøre Holme. Netop derfor er der et rigtig stort potentiale for i fællesskab at udvikle området i en mere moderne retning med fokus på bl.a. miljøet og gode adgangsforhold, siger Hvidovres kommunaldirektør, Nich Bendtsen.