Holmene

Med Holmene får hovedstadsområdet og Danmark et nyt, topmoderne og 3,1 mio. kvadratmeter stort erhvervsområde, etableret på ni kunstige øer i forlængelse af det nuværende Avedøre Holme.

Ved at genskabe den oprindelige landskabsmæssige form og forbinde de ni holme via et grønt naturbælte bidrager Holmene desuden med 700.000 kvadratmeter ny, bynær natur og 17 kilometer ny kystlinje. Det betyder nye rekreative muligheder for borgerne: Fugletårn, cykelstier, mulighed for at sejle kajak, surfe, snorkle osv.

Med nærheden til offentlig transport, en international lufthavn og de store uddannelsesinstitutioner vil Holmene styrke hovedstadsområdet i kampen om at tiltrække virksomheder, internationale investeringer og højtkvalificerede medarbejdere. Hvidovre Kommunes vision er, at Holmene kommer til at rumme forskellige typer virksomheder, men fælles for dem er, at de vil have en grøn og bæredygtig profil. Med de afgrænsede holme bliver der mulighed for, at virksomhederne kan etablere sig i klynger, så de kan udnytte de cirkulære synergier, vidensdele og brande sig sammen.

Projektet med Holmene har allerede fået opbakning fra den tidligere og nuværende regering og har senest fået en central placering i regeringens udspil ”Tættere på - grønne byer og en hovedstad i udvikling”. Her står bl.a., at regeringen aktivt vil understøtte en etapeopdelt realisering af projekt Holmene, og at hensigten er at træffe beslutning om en projekteringslov for Projekt Holmene i første halvår af 2022.

Når den er faldet på plads, forventes en anlægslov at følge i 2023.

Holmene vil blive anlagt i etaper, og det forventes, at jordopfyldningen kan igangsættes med det første spadekast allerede i 2025. Seks år efter, at arbejdet indledes, forventes første holm at stå færdig. Alle ni holme vil kunne stå færdige i 2045.

Luk alle
Åbn alle

Med i alt 3,1 mio. kvadratmeter og plads til 12.000 arbejdspladser vil Holmene blive et af Nordeuropas største sammenhængende erhvervsområder.

Visionen er Hvidovre Kommunes, men perspektiverne rækker langt ud over kommunegrænsen – ja, faktisk ud over landegrænsen. Formålet med Holmene er nemlig ikke at tiltrække virksomheder, der allerede er etableret i Danmark, men at tiltrække internationale virksomheder, som Danmark ellers ville gå glip af.

Her er placeringen i hovedstadsområdet afgørende, fordi den kan sikre, at produktion og bæredygtig innovation kan gå hånd i hånd. Her ligger en række universiteter, hvis forskning kan komme ud at leve på moderne produktionsvirksomheder, og forskere og studerende vil bl.a. kunne få adgang til testfaciliteter på de store virksomheder. De vil omvendt kunne trække på forskningen, når de skal udvikle nye produkter. Dertil er nærheden til en international lufthavn afgørende, hvis målet om at tiltrække internationale virksomheder skal opfyldes.

Holmene har særligt til formål at tiltrække grønne virksomheder, og der vil være fokus på nye og bæredygtige produktionsformer og innovative trafikløsninger. Området vil dermed komme til at spille en vigtig rolle for realiseringen af den grønne vision for fremtidens Danmark og regeringens målsætning om 70% reduktion i CO2-udledningen.

Den ene af øerne, Green Tech Island, kan desuden blive hjemsted for et topmoderne ressourceanlæg, der kan omdanne affald til grøn energi, som kan forsyne Avedøre Holme og Holmene med energi, varme og procesvand til virksomhederne, samt opvarme tusindvis af hjem i hovedstaden. Den kan være med til at gøre Danmarks hovedstad til en af verdens grønneste, og det er her, nye teknologier kan afprøves og katapultere Danmark frem i verdenseliten, når det kommer til klog energiudnyttelse og -produktion.

Ifølge analyser foretaget af Deloitte samt af COWI, Urban Power og DHI i samarbejde bidrager Holmene med:

  • Et 3,1 mio. kvadratmeter grønt erhvervsområde
  • Ny vækst – op til 54 mia. kr.
  • Plads til op til 380 nye virksomheder
  • 700.000 kvadratmeter ny, bynær natur
  • 17 km ny kystlinje
  • Op til 12.000 nye arbejdspladser


Læs mere på holmene.com (nyt vindue).