Brandforhold i etageboliger

Alle bygninger skal følge Bygningsreglementets bestemmelser opføres og indrettes, så de er sikre for personer, også i tilfælde af brand.

Det er den enkelte bygningsejer, som er ansvarlig for, at brandsikkerheden er i orden og lever op til forskrifterne i hele bygningens levetid.

Derfor er det vigtigt, at bygningsejere løbende tager stilling til brandsikkerheden - uanset hvornår en bygning er opført. Det er også vigtigt, at ejeren løbende overvejer, om der skal foretages justeringer for at optimere sikkerheden.

Efter den store tagbrand i Vanløse i foråret 2022 lancerede Social- og Boligstyrelsen i foråret 2023 en oplysningskampagne om brandsikring. Kampagnen ’Brug øverste etage’ skal medvirke til at forhindre brandspredning i tagrummet i etagebebyggelse og er rettet mod bygningsejere og bestyrelser i boligforeninger.

Her kan bygningsejere finde vejledning om hyppigst forekommende fejl i udførelsen af tagrenoveringer, og hvordan man gennemgår tagrum og tagkonstruktioner for at sikre mod brandspredning. 

Samtidig anbefaler Social- og Boligstyrelsen, at tagrummet indgår i ejendommens drifts- og vedligeholdelsesplan, så det løbende bliver tjekket.

Og husk – du kan altid kontakte en byggerådgiver, hvis du er tvivl om brandsikkerheden i din bygning.

Find kampagnen om brandsikring fra Social- og Boligstyrelsen her (nyt vindue)

 

Center for Plan og Miljø, Hvidovre Kommune har i december 2023 informeret ejere af etageboligbebyggelse i Hvidovre Kommune om bygningsejers ansvar for at lovliggøre bygningsforhold, der måtte være i strid mod den godkendte brandsikkerhed for bygningen - læs nærmere her