Parkering i Hvidovre kommune

Luk alle
Åbn alle

Du må hverken standse eller parkere

 • på cykelsti eller i cykelbane, hverken helt eller delvist og altså heller ikke med det ene hjulsæt
 • i vejkryds eller nærmere end 10 meter fra vejkrydset
 • i fodgængerfelt eller nærmere end 5 meter foran fodgængerfeltet
 • ud for cykelstiudkørsel eller nærmere end 5 meter foran cykelstiudkørslen ved busstoppested eller nærmere end 12 meter fra stoppestedskiltet
 • på areal afmærket med spærreflade (”zebra-striber”)
 • ved siden af spærrelinje (fuldt optrukken linje), hvis afstanden mellem bilen og linjen dermed bliver mindre end 3 meter

Du må godt standse men ikke parkere

 • ud for ind- og udkørsel til og fra ejendom

Og husk så i øvrigt

 • at overholde standsnings- og parkeringsforbud afmærket ved lokal skiltning
 • at parkering indtræffer efter tre minutters standsning
 • at respektere reservationer til særlige formål, herunder handicappladser og taxipladser
  at tjekke din p-skive, hvis der er skiltet med tidsbegrænset parkering
 • at trailere, campingvogne og andre påhængskøretøjer højst må parkeres 24 timer samme sted på offentlig vej
 • at det i Hvidovre kommune er tilladt at parkere på fortov, dog kun med det ene hjulsæt på fortovet og højst halvdelen af bilens bredde ind over fortovet, ligesom der naturligvis skal efterlades god plads til fodgængeres passage på resten af fortovet.

Handicapparkeringspladser kan etableres på offentlig vej både med og uden dit registreringsnummer. Hvis du ønsker pladsen registrere til dit registreringsnummer, kan det kun ske, hvis særlig tungtvejende hensyn gør sig gældende, og de kan dokumenteres. Du kan ansøge Vej og Park om begge typer handicapparkeringspladser. Ønsker du en handicapparkeringsplads på privat grund, så skal du kontakte dit boligselskab eller din boligforening. Der findes lempelige regler for parkering af køretøjer, som har handicaptilladelse.

I Hvidovre kommune gælder alene de generelle regler om lempelse for parkering, der føres af en person med parkeringskort (handicaptilladelse). Læs mere om regler i §10-15 i Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap eller henvend dig til den organisation, der har udstedt dit parkeringskort. Hvis du anvender et af de gamle invalideskilte (før 2011) er det ugyldigt.

Liste over handicapparkering i Hvidovre kommune

 • Avedøre Station
 • Bytoften 29
 • Bødkerporten 6 B, ved tandlægen
 • Claus Petersens Alle, P-plads bag rådhus
 • Egevolden 106 - Frydenhøjskolen
 • Enghøjhuset
 • Engstrandsskolen
 • Frihedens Station
 • Hvidovre Havn - ved p-plads ved Lodsvej
 • Hvidovre Station
 • Hvidovregade 49
 • Hvidovrevej (det gamle posthus)
 • Hvidovrevej 278-280, rådhus
 • Karetmagerporten 2a, Avedøre Idrætscenter, p-plads
 • Kettegård alle, p-plads ved privatskolen
 • Langhøjskolen mod Hvidovre strandvej
 • Præstemosen, plads
 • Sundhedshus, gl. tf bygning
 • Sundhedshuset
 • Åmarken Station

I Hvidovre kommune må du kun parkere køretøjer over 3.500 kg på særlige afmærkede pladser mellem 19:00 og 07:00.

Liste over aften- og natparkering i Hvidovre kommune pr. 1. januar 2020

 • Avedøre Havnevej, p-bane v/Kettegård Allé, ind mod Hvidovre Hospital
 • Avedøre Holme på følgende strækning:
  • Kanalholmen, p-bane
  • Helseholmen, p-bane
  • Avedøreholmen, p-bane
  • Industriholmen, p-bane
  • Hammerholmen, p-bane (kun få pladser)
  • Stamholmen øst for Jernholmen, p-bane
 • Avedøre Station, p-plads
 • Frihedens Station, p-plads
 • Rebæk Søpark / Immerkær, p-plads

Du kan klage over parkeringsafgiften. Vi anbefaler, du benytter den elektroniske formular i linket i det blå felt ovenfor. Husk at skrive bilens registreringsnummer og parkeringsafgiftens løbenummer. Hvis du ikke ejer køretøjet, skal du også skrive dit fulde navn og adresse. Du kan også sende en mail, et brev eller ringe til os.


Når vi har modtaget din klage, vil betaling af afgiften blive sat i bero. Du vil modtage en partshøring med alle oplysninger om afgiften. Når partshøringsperioden udløber, vil vi træffe afgørelse, om du skal betale parkeringsafgiften eller ikke.


Hvis du stadig ikke er enig i vores afgørelse, er det muligt at få sagen prøvet ved fogedretten - men KUN - hvis parkeringsafgiften ikke er/bliver betalt inden mødet i fogedretten.


Hvis du ikke betaler til tiden, sender vi en rykker, hvor der er pålagt 250 kr. i gebyr. Hvis du fortsat ikke betaler, kan vi modregne i overskydende skat og moms, ellers sender vi kravet til tvangsinddrivelse ved Gældstyrelsen. Her kan der blive pålagt yderligere gebyrer, afgifter og renter.


Kan du ikke betale afgiften, har spørgsmål til rykkergebyr eller opkrævning i øvrigt, så skal du kontakte Borgerservice.

Hvis du vil give besked om ulovligt parkerede biler, så gør det via linket øverst på denne side.