Tandpleje

Luk alle
Åbn alle

Hvad laver tandplejen? 

På Tandplejens hjemmeside kan du læse om tandplejens tilbud til borgere i Hvidovre Kommune. Her kan du også booke tider, samt få tips og idéer til god mundhygiejne.

Læs mere på:

Tandplejens adresser

Hvidovre Kommunale tandpleje er beliggende på 2 adresser: 

Tandplejecentret Enghøj
Bødkerporten 6 B, 1
2650 Hvidovre
Telefon: 3634 7250

Tandplejecentret Præstemosen
M. Bechs Allé 122 F
2650 Hvidovre
Telefon: 3675 1914

Hvem kan få omsorgstandpleje og hvordan ansøger man?

Borgeren skal være tilmeldt folkeregistret i Hvidovre.

Personer, der har så dårligt fysisk eller psykisk helbred, at de har vanskeligt ved at modtage tandpleje på en etableret tandklinik, kan få tilbudt omsorgstandpleje. Det betyder, at egenomsorgen skal være så begrænset, at der er behov for hjælp til personlig pleje. Det er desuden karakteristisk, at der ses nedsat evne til at klare egen daglig hjemmetandpleje.

Ud over den oprindeligt definerede målgruppe består målgruppen også af de udviklingshæmmede og sindslidende patienter som har vanskeligt ved at udnytte det etablerede tandplejesystem.

Du skal være visiteret til omsorgstandplejen for at kunne bruge den. Bor du på et plejecenter eller bosted sker sagsbehandlingen af ansøgningen om omsorgstandpleje af afdelingslederen.

Når du er tilmeldt omsorgstandplejen er der en årlig brugerbetaling på 540 kr. Beløbet opkræves af Hvidovre kommune.

Hvis du vil læse mere om omsorgstandpleje kan du gøre det på deres hjemmeside: