Kørsel til egen læge og speciallæge

Luk alle
Åbn alle

Du skal være pensionist eller førtidspensionist og omfattet af sygesikringsgruppe 1.

Du kan blive omfattet af ordningen, hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan anvende offentlige transportmidler.

Du skal kontakte kommunens kørselsordning i åbningstiden.

Du kan ringe til kørselsordningen på telefonnummer 36 39 30 45.

Telefonen er åben:
Mandag - onsdag kl. 09.00 - 14.30
Torsdag kl. 09.00 - 17.30
Fredag kl. 09.00 - 13.30

Der kan kun ydes kørsel til og fra alment praktiserende læge samt til og fra speciallæge. Fx øjenlæge, øre-næse-hals-læge og gynækolog.

Transport til hospital er ikke omfattet af kørselsordningen.

Du skal ringe til kørselsordningen senest 2 timer før, at du skal køres til lægen/speciallægen. Hvis du ikke kan ringe til kørselsordningen senest 2 timer før, du har behov for transport, er transporten for egen regning.