Genoptræning og rehabilitering

Hvidovre Kommune tilbyder forskellige muligheder for genoptræning til borgere, der er svækket af sygdom.

Du kan læse mere om genoptræning og de forskellige tilbud ved at klikke på overskrifterne herunder eller finde kontaktoplysninger for Hvidovre Sundhedscenter i højre side.

Luk alle
Åbn alle

Hvis du oplever svækkelser af din funktionsevne, tilbyder Hvidovre Kommune genoptræning. Dette kræver en genoptræningsplan fra hospitalet (efter indlæggelse, eller en henvisning fra egen læge.

Alle kan få behov for genoptræning, fx hvis kroppen er blevet svækket i forbindelse med en sygdom, og det kan være hårdt arbejde at genvinde sit tidligere fysiske niveau.

For at få mest muligt ud af dit genoptræningsforløb er det derfor vigtigt, at du møder op regelmæssigt til træning. Hvis du alligevel er nødt til at melde afbud, skal det ske hurtigst muligt. 

Hvis du bliver forhindret gentagne gange i dit genoptræningsforløb, kan vi blive nødt til at afslutte forløbet, da du ikke vil få det optimale udbytte af det. Hvis du er fraværende i længere tid fx pga. indlæggelse på hospitalet, vil vi sammen vurdere om træningsforløbet skal fortsætte.

Genoptræningen foregår typisk i Hvidovre Sundhedscenters fire store sale, som er udstyret med træningsmaskiner og andet relevant træningsudstyr. Vores fysio- og ergoterapeuter vurderer om din træning skal være individuel eller på hold. Al træning i Hvidovre Sundhedscenter varetages af fysio- og ergoterapeuter.

Hvis vi sammen vurderer, at genoptræningen bedst finder sted uden for Hvidovre Sundhedscenter, kan dette aftales. Genoptræning kan fx ske hjemme hos dig, også hvis du bor på et plejecenter.

Genoptræning er omfattet af det frie valg, og du kan derfor vælge et benytte dig af genoptræningstilbud i en anden kommune. Du skal kontakte Hvidovre Sundhedscenter, hvis du ønsker at få genoptræning i en anden kommune.

Din terapeut vil løbende foretage en vurdering af, hvor tit du skal møde til træning, og hvor længe dit genoptræningsforløb skal vare.

Det er muligt at få tolkebistand under træning i en kortere periode, hvis der er forståelsesproblemer i forhold til træningsinstruktioner.

Hvis du er blevet visiteret til et kommunalt træningstilbud, kan du efter en individuel vurdering blive tildelt kørsel til og fra tilbuddet. Vurderingen af, om du tilbydes kørsel, foretages af din terapeut samtidig med, at du bliver tildelt en tid til genoptræning. Vurderingen kan ændre sig i løbet af træningsforløbet.

Medbring gerne en drikkedunk til vand, så du kan få noget at drikke under og efter træningen, samt lidt at spise, hvis du bliver sulten efter træning. Der er ikke mulighed for at købe drikkevarer eller mad i Hvidovre Sundhedscenter.

Når du skal til genoptræning skal du have indendørssko og tøj på, som du kan bevæge dig i. Du skal være omklædt inden træningen begynder.

I Hvidovre Sundhedscenter er der omklædningsrum i kælderen, hvor du kan klæde om og tage et bad.