Stoffer

Behandling af stofafhængighed

Luk alle
Åbn alle

Behandlingen er for borgere der er afhængig fysisk og eller psykisk, der overvejer at ændre på det. Behandlingen iværksættes med henblik på at opnå reducering af misbruget eller stoffrihed. Behandling kan ske ved ambulant behandling.

Hvidovre Kommune har en samarbejdsaftale med KABS og nedenfor er links til deres afdelinger:

KABS Hvidovre er et behandlingstilbud til dig med en afhængighed af Heroin, metadon, morfin eller andre opiater. De tilbyder substitutionsbehandling, og du får tilknyttet en behandler, der hjælper dig med at sætte ord på de mål, du gerne vil nå.

KABS Hvidovre har også heroinbehandling som et tilbud til dig, som har forsøgt substitutionsbehandling uden held. KABS Hvidovre (nyt vindue) 

KABS City er et behandlingstilbud til dig, der har problemer med et brug af stoffer (hash, amfetamin, kokain eller ecstasy/MDMA).

Behandlingsstedet er for dig, som har brug for afvænning, eller overvejer at reducere dit stofmisbrug. Vi støtter dig også, hvis du har brug for tilbagefaldsforebyggende støtte, da du måske allerede har nedsat dit misbrug eller helt er stoppet selv. KABS City (nyt vindue) 

Hvidovre Kommune samarbejder også med nedenstående samarbejdspartnere:

Behandlingen hos Stofrådgivningen skal visiteres af rusmiddelkonsulenterne. Stofrådgivningen tilbyder misbrugsbehandling til unge op til 30 år, der fx. har et misbrug af hash, kokain eller MDMA. Stofrådgivningen (nyt vindue) 

Behandlingen hos KKUC skal visiteres af rusmiddelkonsulenterne. KKUC tilbyder rådgivning, afklaring, behandling og efterindsatser til mennesker med problematisk brug af rusmidler og psykiske traumer. Kirkens Korshærs Udviklings- og Behandlingscenter (KKUC) (nyt vindue) 

Behandlingen hos Kompagniet skal visiteres af rusmiddelkonsulenterne. Kompagniet er en dagbehandling der målrettet hjælpe mennesker til en bedre og stoffri tilværelse. Kompagniet (nyt vindue) 

Hvidovre kommune benytter sig primært af følgende ambulante- og dagbehandlingstilbud:

Alfa København (nyt vindue)

Plan A (nyt vindue)

Pulsen er Hvidovre kommunes rådgivnings- og behandlingstilbud til unge op til 30 år, som ønsker en forandring i forhold til deres forbrug af alkohol, hash og feststoffer. Tilbuddet er socialfagligt funderet og udmøntes i gruppebehandling og individuelle strukturerede samtaleforløb, der foregår i Pulsen eller udgående. Fokus i behandlingen er henholdsvis motivation, reduktion/ophør og tilbagefaldsforebyggelse. Der tilbydes desuden anonym rådgivning i form af op til fem samtaler.

I tillæg til arbejdet direkte med de unge tilbydes gruppeforløb for forældre til unge med brug af rusmidler. Her er fokus især kommunikation, ungdomskultur, myter og fakta om rusmidler samt erfaringsudveksling.

Pulsen engagerer sig desuden i det forebyggende arbejde ved at medvirke i oplysende og rådgivende tiltag på kommunens skoler og uddannelsesinstitutioner.

Organisatorisk er Pulsen forankret i Ungekontakten. Adresse: Blytrækkerporten 1, 2650 Hvidovre og kan kontaktes på 3634 4849. 

Hvidovre Kommunes tilbud om gratis anonym støtte, rådgivning og behandling for stofmisbrug til borgere, der er over 18 år, og som er under uddannelse eller i beskæftigelse.

Du kan kontakte rusmiddelkonsulenterne på 4185 0006

Hvis du ikke kan hjælpes ud af dit misbrug med et ambulant tilbud, kan du søge dag- og døgnbehandling hos rusmiddelkonsulenterne. Her er det visitationsudvalget, der visiterer og godkender til dag- og døgnbehandling.
 
Nedenfor er links til et udpluk af dag- og døgnbehandlingssteder, som Hvidovre Kommune samarbejder med:  

Netværksgruppe en gruppe der mødes for at netværke. Der findes mange forskellige grupper, der mødes om mange forskellige temaer, og adgangskravene er også meget forskellige. Formål: At fremme personlig udvikling.

MA - Marijuana Anonymous er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler styrke, håb og erfaring med hinanden for at løse et fælles problem og hjælpe andre væk fra aktiv afhængighed af hash. Den eneste betingelse for medlemskab af MA er et ønske om at holde op med at bruge hash. Du finder mere information om møderne på deres hjemmeside Marijuana Anonymous (nyt vindue)

CA - Cocaine Anonymous møder for at dele erfaringer, styrke og derved fastholde din stoffrihed i et fællesskab. Du kan finde mere information om møderne på deres hjemmeside Cocaine Anonymous (nyt vindue)

NA - Narcotics Anonymous møder for at dele erfaringer, styrke og derved fastholde din stoffrihed i et fællesskab. Du kan finde mere information om møderne på deres hjemmeside Narcotics Anonymous (nyt vindue)

Terminal 1 er et netværk for tidligere misbrugere, der tilbyder et rusfrit og uformelt mødested for personer, der har lagt misbruget bag sig, eller arbejder på at etablere et liv uden misbrug. Deres aktiviteter spænder fra sociale arrangementer til information og rådgivning om et liv uden misbrug. Du kan finde mere information på deres hjemmeside Terminal 1 (ny side)

OMBOLD Gadefodbold - er en Nonprofit organisation der specifik er målrettet samfundsgrupper, der ikke naturligt opsøger almindelige idrætsforeninger. OMBOLD handler om rummelighed og respekt for hinanden og for spillets regler. Rummeligheden for hinanden går ud på, at man kan deltage ”som man er – nu og her”. Om man har fodboldtalent eller ej. Du kan finde mere information på deres hjemmeside Ombold (Ny side)

SMART recovery

SMART Recovery er et verdensomspændende netværk af frivilligdrevne selvhjælpsgrupper, der har til formål at støtte enkeltpersoner i at opnå uafhængighed fra vanedannende adfærd.

Ved akutte problemer med misbrug, fx forgiftning eller psykotisk tilstand, kan du henvende dig til Giftlinjen på tlf.  8212 1212.

Du kan også henvende dig til skadestuen eller kontakte alarmcentralen på telefon 112.

Det er muligt at få udleveret udstyr til injektion af stoffer. Det er muligt pr. person at få udleveret 4 stykker kit pr. døgn.

På Frihedens apotek og Hvidovre Centrets apotek kan man få udleveret følgende i et kit:

  • 2 x målebægere
  • 2 x 2 ml. sprøjter
  • 2 kanyler (orange) 16 mm.

Du kan også helt anonymt få en råd- og vejledningssamtale med rusmiddelkonsulenterne. Du kan rette henvendelse til rusmiddelkonsulenter: 
Telefonnummer: 4185 0006
e-mail: rusmiddel@hvidovre.dk 

Du kan læse mere om Hvidovre Kommunes behandling til stofmisbrugere i kommunens kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere.

Kvalitetsstandarder for Handicap og Psykiatri (pdf) 

Lovgivning

Behandling af stofmisbrug ydes efter Servicelovens § 101, og lægelig behandling ydes efter Sundhedslovens § 142. Behandlingen skal sættes i gang 14 dage efter henvendelsen til kommunen.
 
Hvis du vil klage over afgørelsen om behandling af stofmisbrug efter Servicelovens § 101, kan du klage til Center for Handicap og Psykiatri i Hvidovre Kommune. Center for Handicap og Psykiatri genovervejer herefter afgørelsen.  Hvis kommunen fastholder sin oprindelige afgørelse, sender kommunen klagen videre til Ankestyrelsen Aalborg. Ankestyrelsen afgør, om kommunens afgørelse er lovlig.