Alkohol

Om behandling af alkoholafhængighed

Luk alle
Åbn alle

Ambulant behandling

Hvidovre Kommune har en samarbejdsaftale med NOVAVI, hvor du eller en pårørende, der er afhængig fysisk eller psykisk, og overvejer at ændre på det. Behandlingen iværksættes med henblik på at opnå reducering af misbruget eller ædruelighed.

Ambulant alkoholbehandling kan gennemføres anonymt og er gratis. Alkoholbehandlingen skal iværksættes seneste 14 dage efter henvendelsen til behandlingstilbuddet.

Nedenstående er adresser op Novavi:

Novavi Hvidovre
Strandmarksvej 20
Frihedens Butikscenter

2650 Hvidovre
Tlf. 39 45 54 11
hvidovre@novavi.dk

Åbningstider
Mandag og torsdag 9.30 - 12.00 og 15.00 - 19.00
Tirsdag, onsdag og fredag 9.30 - 12.00

Telefontider
Mandag og torsdag: 9.00 - 12.00 og 13.30 - 19.00
Tirsdag: 9.00 - 12.00 og 13.30 - 15.00
Onsdag og fredag: 9:00 - 12.00

Novavi Glostrup
Hovedvejen 140-146, 1.B

2600 Glostrup
Tlf.  39 45 55 00
glostrup@novavi.dk

Åbningstider: Mandag og torsdag 9.30 - 12.00 og 15.00 - 19.00
Tirsdag, onsdag og fredag 9.30 - 12.00

Telefontider
Mandag og torsdag: 9.00 - 12.00 og 13.30 - 19.00
Tirsdag: 9.00 - 12.00 og 13.30 - 15.00
Onsdag og fredag: 9:00 - 12.00

For mere information se Novavis hjemmeside (nyt vindue)

Hvidovre Kommune samarbejder også med nedenstående følgende behandlingssteder: 

Tilbud om dag- og døgnbehandling kan tilbydes, hvis du ikke kan hjælpes ud af dit misbrug med et ambulant tilbud. Ambulantbehandling skal derfor været afprøvet før, der tages stilling til visitering til døgnbehandling. Borgeren kan selv anmode om døgnbehandling. Det er Visitationsudvalget i Center for Handicap og Psykiatri, der visiterer og godkender.

Familier og pårørende til borgere med misbrug af alkohol kan modtage støtte. Hos NOVAVI kan pårørende få op til 3 pårørendesamtaler: Novavi Hvidovre Strandmarksvej 20 Frihedens Butikscenter 2650 Hvidovre Tlf. 39 45 54 11

Endvidere henvises til følgende links: 

Det Udgående Team

Telefonisk rådgivning og aftaler om personlige samtaler eller hjemmebesøg
Kontakt: Connie Mørck, Det Udgående Team- Lænken Hovedvejen 140-146, 1.sal, 2600 Glostrup
Tlf: 20 73 15 97
Frivillig-tlf.: 21 63 38 75 (Mandag - fredag kl. 9-15)
E-mail: cmk@laenke-ambulatorierne.dk
www.laenken.dk

En selvhjælpsgruppe består typisk af 3-10 mennesker, der mødes om et fælles problem eller livsvilkår, fx skilsmisse, sorg, ensomhed eller sygdom. Alle har ressourcer – selvhjælp er at tage dem i brug. I en selvhjælpsgruppe møder man mennesker, der står i samme situation som en selv.

AA – Anonyme Alkoholikere møder i et fællesskab der deler erfaring, styrke og håb, for at kunne løse deres fælles problem, og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme. Du kan finde mere information om møderne på hjemmesiden anonyme-alkoholikere.dk

Et opkald til fx Alkolinjen kan være din hjælp, hvis du eller en af dine nærmeste har problemer med alkohol. Alkolinjen er en gratis og anonym rådgivning, hvor erfarne rådgivere hjælper dig videre over telefonen.

Telefonlinjer

Alkolinjen 80 20 05 00, åbningstid: mandag, tirsdag og fredag fra kl. 11.00-17.00. onsdag og torsdag fra kl. 11.00-15.00

Den Blå Linje tlf. 70 10 01 30, åbningstid hver aften fra kl. 18.00 - 23.00

Giftlinjen på Bispebjerg hospital tlf. 82 12 12 12, Døgnåbent

DCAA Dansk center for alkoholisme og andre afhængighedssygdomme tlf. 33 23 33 03, åbningstid mandag-torsdag kl. 10-16 og fredag kl. 9-15.

Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Skadestue 
Brøndbyøstervej 160 , 2605 Brøndby tlf.: 36 32 38 38

Hvidovre Hospitals skadestue
Kettegårds Allé 30, 2650 Hvidovre tlf. 36 32 25 53

Du kan også helt anonymt få en råd- og vejledningssamtale med rusmiddelkonsulenterne. Du kan rette henvendelse til rusmiddelkonsulenter:

Telefonnummer: 4185 0006

email: Rusmiddel@hvidovre.dk

Vil du have hjælp til at drikke mindre? Med appen AlkoLog kan du få overblik over, hvor meget du drikker og gode råd til, hvordan du selv kan skære ned på dit alkoholforbrug.

Flere danskere ønsker at nedsætte deres alkoholforbrug, og derfor har Alkohol & Samfund med støtte fra TrygFonden udviklet AlkoLog – en app der skal hjælpe dansker, der selv ønsker at få overblik og drikke mindre.

I Danmark drikker cirka 860.000 danskere mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler, 400.000 af dem har et stort, eller delvist skadeligt forbrug og blandt dem kan appen være en hjælp til at sænke alkoholforbruget.

Du kan downloade AlkoLog gratis herfra

Lovgivning

Ambulant alkoholbehandling kan gennemføres anonymt og er gratis. Alkoholbehandlingen skal iværksættes seneste 14 dage efter, at du har henvendt dig med ønske om at komme i behandling. Det fremgår af Sundhedslovens § 141. Det kræver ikke kommunal visitation at starte på og gennemføre en ambulant behandling.

For at få dag- og døgnbehandling, skal du visiteres til det af Visitationsudvalget i Center for Handicap og Psykiatri. 

Du har ikke mulighed for at klage over kommunens afgørelse efter sundhedslovens §141, dog har du mulighed for at klage over den sundhedsfaglige behandling efter Sundhedslovens § 141 til Styrelsen for Patientklager Styrelsen for Patientklager (Nyt vindue).

Kvalitetsstandarder for Handicap og Psykiatri (PDF)