Rusmidler

I 4. klasse taler sundhedsplejersken med børnene om bl.a. trivsel og risikoadfærd, når de er til den individuelle sundhedssamtale og i klasseundervisning om trivsel og fysisk aktivitet i løbet af skoleåret

I løbet af 5. eller 6. klasse får alle klasser understøttende undervisning om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser af klubmedarbejderne i Hvidovre Kommune. De bruger undervisningsmaterialet ”Kender Du De Andre?”, som er udviklet af SSP-konsulenter fra 11 Vestegnskommuner og Politiet.
Det handler om at synliggøre børn og unges misforståede forestillinger, om hvad der er almindeligt.
Efter at klassen har modtaget undervisning i sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser, indbydes forældregruppen til møde om emnet, så forældrene kan støtte op om sund adfærd

I 6. klasse undervises børnene ud fra materialer ”Snak om tobak” (udviklet af Kræftens Bekæmpelse) for at forebygge rygestart.
I 6. klasse taler sundhedsplejerskerne med børnene bl.a. om trivsel og risikoadfærd ved den obligatoriske sundhedssamtale.

I 7. klasse tilbyder Sundhedsplejen ”åben dør”, hvor børnene har mulighed for at komme forbi og tale om det, de har brug for. I den forbindelse kan rusmidler komme på tale.

I løbet af enten 7. eller 8. klasse afholder vi en dialogaften for unge og deres forældre.
Vi fokuserer på, hvordan der i fællesskab og i den enkelte familie, kan støttes op om en hensigtsmæssig rusmiddelkultur i klassen/gruppen/blandt børnene/de unge og at børn og forældre bliver bevidste om flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser.

I 8. klasse gennemføres Sundhedskaravanen på alle skoler. En hel dag i løbet af skoleåret afses til undervisning og information om sunde lunger (tobak), rusmidler og seksuel sundhed. Overordnet handler det om at understøtte de unges sunde adfærd i overgangen fra barn til voksen.

Alle unge kommer til udskolingssamtale i Sundhedsplejen.

Hvidovre Ungecenters rusmiddel-enhed Pulsen og Sundhedsplejen understøtter sund adfærd blandt unge på ungdomsuddannelserne i forbindelse med kampagner og lokale events. Denne indsats er under udvikling fra 2020 og frem.

Du kan altid kontakte din skole, hvis du vil høre om, hvornår det foregår.