Ungdomsuddannelser

Der er to forskellige ungdomsuddannelser i Hvidovre Kommune, herudover findes Ungdomsskolens fritidsundervisning til unge og Musik- og Billedskolen. Du kan finde mere information om de enkelte uddannelser og fritidstilbud på deres egne hjemmesider.

Luk alle
Åbn alle

Ungdomsuddannelse

 

2021:

 • Erhvervsuddannelser, herunder både EUD og EUX -16,4%
 • Gymnasiale uddannelser, herunder både 2- og 3-årige - 75,1%
 • Øvrige, herunder FGU, STU, ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde mv.- 8,5%

2020:

 • Erhvervsuddannelser, herunder både EUD og EUX - 20,1%
 • Gymnasiale uddannelser, herunder både 2- og 3-årige 71,9%
 • Øvrige, herunder FGU, STU, ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde mv. 8,0%

2019:

 • Erhvervsuddannelser, herunder både EUD og EUX - 16,5%
 • Gymnasiale uddannelser, herunder både 2- og 3-årige - 74,3%
 • Øvrige, herunder FGU, STU, ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde mv. 9,2%

Måltal 2025

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. maj 2020 måltal for søgning til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse. Tallene ser således ud frem til 2025:

 Tre grafer, der viser kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommunes måltal for peioden 2020-2025 for søgningen til ungdomsuddannelser. Se detaljerne beskrevet under dette billede.

Erhvervsuddannelser (EUD og EUX):

 • 2020 18%
 • 2021 19,50%
 • 2022 21%
 • 2023 22,50%
 • 2024 24%
 • 2025 25,50%

Gymnasiale uddannelser: 

 • 2020 72,80%
 • 2021 71,30%
 • 2022 69,80%
 • 2023 68.30%
 • 2024 66,80%
 • 2025 65.30%

Øvrige, herunder ungdomhøjskoler, udlandsophold, arbejde mv.: 

 • 2020 9,20%
 • 2021 9,20%
 • 2022 9,20%
 • 2023 9,20%
 • 2024 9,20%
 • 2025 9,20%

Som det fremgår ovenfor indebærer måltallene en stigning i søgningen på 1,5 % pr. år til erhvervs-uddannelserne.