Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Luk alle
Åbn alle

Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov også kaldet STU er for unge, der har opfyldt undervisningspligten gennem 10 års skolegang, og som er mellem 16 og 25 år. Den lokale uddannelsesvejleder indstiller den unge til uddannelsen, og et bredt sammensat visitationsudvalg i Hvidovre Kommune afgør, om den unge kan bevilges det 3-årige forløb.

Målgruppen er unge, som har gennemført folkeskolen, men som har et særligt behov, der forhindrer den unge i at påbegynde og gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Hvidovre Kommunes uddannelsesvejleder følger de unge tæt inden den unge afslutter folkeskolen.

Hvis uddannelsesvejlederen vurderer, at den unge ikke vil have gavn af eller være i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, kan vejlederen sammen med den unge og forældrene rådgive og indstille til en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Det er muligt at klage over afgørelser til Klagenævnet for specialundervisning (nyt vindue).

Du kan klage over f.eks. et afslag på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse eller en afgørelse, der går imod dét, som er søgt hos visitationsudvalget, f.eks. ansøgning om kørsel til og fra skolen.

I forbindelse med klager til Klagenævnet for specialundervisning er der ingen klagefrist, når klagen drejer sig om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse.