Hvidovre Tekniske Skoles Fond (legat)

Søg legat fra Hvidovre Tekniske Skoles Fond

Der kan tildeles en enkelt ansøger flere legatportioner samme år, ligesom en ansøger kan søge og modtage legatportioner i mere end et år.

Berettiget til at komme i betragtning er unge under uddannelse, fortrinsvis håndværkerlærlinge eller unge under videregående uddannelse med basis i en håndværksmæssig grunduddannelse, der er

  1. mellem 16 og 30 år og som har haft bopæl i Hvidovre Kommune i mindst 5 år og

  2. har vist interesse for deres fag og

  3. hvis boligforhold og økonomiske forhold er sådanne, at fondsuddelingen kan være dem til hjælp for at opnå en forbedring af deres situation.

Ansøgning skal være modtaget af Hvidovre kommune senest den 15. november.