Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat

Søg legat fra Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat

Der kan tildeles en enkelt ansøger flere legatportioner samme år, ligesom en ansøger kan søge og modtage legatportioner i mere end et år.

Berettiget til at komme i betragtning er:

  1. Unge mænd eller kvinder, herunder skoleelever der har haft fast bopæl i Hvidovre Kommune i mindst 5 år.

  2. Unge mænd eller kvinder som i skole eller på arbejdsplads har vist særlige evner, flid og opvakthed, eller hvor det skønnes, at legatet kan medvirke til udviklingen af dette

  3. Unge mænd eller kvinder hvis økonomiske forhold er således, at de ikke ved egen hjælp er i stand til at gennemføre en påbegyndt videre uddannelse.

  4. Skoleelever fra 8., 9. og 10. klasser i Hvidovre Kommunes skoler, samt i gymnasiet, eller anden uddannelse.

  5. Skoleelever fra hjem, hvor det vil være en økonomisk lettelse at modtage legatet til støtte for elevernes uddannelse, skal også nyde fortrinsret til legatet. Her tages særligt hensyn til hjem med enlig forsørger med ringe indtægt samt hjem, hvor familieforsørgeren er invalide- eller folkepensionist med ringe indtægt.

Ansøgning skal være modtaget af Hvidovre Kommune senest den 15. november.