Dagsundervisning på Ungdomsskolen

Luk alle
Åbn alle

Heldagsundervisningen er for unge med særlige behov i 8.-10. klasse. På ungdomsskolen modtager de undervisning i alle folkeskolens fag. Man kan optages, når man går i 8.-9. klasse.

Læs mere på Hvidovre Ungdomsskoles hjemmeside (nyt vindue).

Heldagsundervisningen følger det almindelige skoleår fra august til juni.

"Parat til en ungdomsuddannelse" planlægges individuelt.

Man kan ikke selv tilmelde dig til heldagsundervisningen eller til kurserne, der forbereder til en ungdomsuddannelse.

Elever til heldagsundervisningen visiteres via Det centrale Visitationsudvalg. Baggrunden for elevernes visitation er fx:

 • Mange og hyppige skoleskift
 • Pjækkeri
 • Faglige problemer
 • Konflikter med lærere og kammerater
 • Forstyrrende/provokerende adfærd
 • Socialt belastede hjemlige forhold
 • Manglende opbakning og stimulering

Kurser, der forbereder den unge til en ungdomsuddannelse, etableres i samarbejde med UU-vejledningen eller Jobcentret/Ungeindsatsen.

Unge skal i ungdomsskolen få mulighed for at:

 • Uddybe og blive sikre i det de kan.
 • Få et øget indhold i tilværelsen.
 • Forstå samfundslivet.
 • Få interesse for og aktivt medvirke i et demokratisk samfund.

Ungdomsskolens tilbud skal indeholde:

 • Fritidsundervisning.
 • Prøveforberedende undervisning til folkeskolens afgangsprøve.
 • Undervisning med støtte til sårbare og udsatte unge.
 • Særligt tilrettelagt undervisning for to-sprogede i dansk som andetsprog og om det danske samfund.

Ungdomsskolen har en bestyrelse og er organiseret under Center for Skole og Uddannelse i Hvidovre Kommune.