Opskrivning til klub

Luk alle
Åbn alle

Alle børn i 3. klasse kan blive skrevet op til klub med start 1. maj. Opskrivningen foregår fra d. 1. december via den digitale pladsanvisning (nyt vindue).

Forældre får tilbud om klub fra Pladsanvisningen i e-Boks senest d. 31. marts. Tilbuddet skal accepteres senest fem arbejdsdage efter modtagelsen via den digitale pladsanvisning (nyt vindue).

Hvis tilbuddet ikke accepteres, bliver barnet slettet fra ventelisten, og man skal opskrive sit barn igen.

Der er pladsgaranti i det klubdistrikt, hvor barnet går i skole. Det gælder også for elever, som kommer fra privatskoler, og elever, der går i skole uden for kommunen. Hvidovreborgere, der går i skole uden for kommunen har pladsgaranti via deres adresse i Hvidovre.

Alle skoler og klubber er opdelt i fire distrikter for at sikre, at der er en fysisk sammenhæng mellem klubber og skoler:

  • Hvidovre Nord: Holmegårdsskolen, Præstemoseskolen, Esajasskolen – Klub Nord, Klub Præstemosen
  • Hvidovre Midt: Risbjergskolen, Gungehusskolen, Hvidovre Privatskole – Klub Gungehus, Bredalsparkens Fritidscenter, Køgevejens Ungdomshus
  • Hvidovre Syd: Dansborgskolen, Engstrandskolen, Langhøjskolen – Danalund Ungdomshus, Køgevejens Ungdomshus
  • Hvidovre Vest: Avedøre Skole, Frydenhøjskolen – Klub Frydenhøj, Byggelegepladsen Regnbuen

Der er frit valg mellem distrikterne, men børn fra eget distrikt prioriteres først.

Mulighed for opskrivning starter 1. december via den digitale pladsanvisning (nyt vindue).

Børn med længst anciennitet indskrives først. Alle børn fra 3. klasse har samme anciennitetsdato, hvis de er opskrevet til klub inden den 31. december.
Hvis barnet bliver skrevet op til klub senere end 31. december, gælder opskrivningsdatoen som anciennitetsdato.

Der er mulighed for at søge minimum to klubber i prioriteret rækkefølge. Der er mulighed for at søge tre klubber, hvis den ene af de tre klubber ligger i et andet distrikt.
Børnene bliver placeret efter de prioriterede ønsker.

Hvis der ikke er plads, fordeles børnene efter følgende:

  • Optagelse i klubdelen i en samlet SFO, hvor barnet allerede går
  • SFO og klubber foretager en samlet vurdering af børn fra eget klubdistrikt ud fra disse forhold: Børn med særlige behov, pædagogiske hensyn / kammeratskabsgrupper, søskendetilknytning til klubben
  • Lodtrækning
  • Børn fra andre klubdistrikter

Hvis ovennævnte kriterier fraviges, skal det godkendes af konsulenten på klubområdet fra Center for Skole og Uddannelse, Fagligt Center.

Børn har mulighed for at blive optaget i klub i en anden kommune end bopælskommunen.

Hvis en anden kommune har plads til barnet, skal I som forældre bede Pladsanvisningen i Hvidovre Kommune om et betalingstilsagn til ”klub-kommunen”. Pladsanvisningen kan endvidere orientere om, hvad I skal gøre.
Forældrene er dog forpligtet til at betale forskellen mellem Hvidovre Kommunes takst og ”klub-kommunens” takst.

Du skal ikke indhente et betalingstilsagn, hvis du ønsker en klub-plads til dit barn i Hvidovre, og I bor i én af følgende kommuner:
Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Herlev, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby eller Vallensbæk kommune.

 

Hvis tilbuddet fra Pladsanvisningen er blevet accepteret inden for fristen på fem arbejdsdage, bliver dit barn automatisk udmeldt af SFO.

Hvis dit barn ikke skal i klub efter 3. klasse, skal du selv udmelde dit barn fra SFO. Det skal du gøre senest d. 31. marts via den digitale pladsanvisning (nyt vindue).