Modersmålsundervisning

Luk alle
Åbn alle

Børn af forældre med statsborgerskab fra følgende lande, kan gå til modersmålsundervisning:

HUSK: Dit barn skal gå i 0. - 9. klasse og bo i Hvidovre Kommune. Forældrene/forsørgerne skal bo i Danmark.
Forældre med dobbelt statsborgerskab kan også tilmelde deres barn til modersmålsundervisning.
Det er uden betydning, om den ene forældre er dansk (statsborger og étsproget).

Formålet med undervisningen er:

  • at udvikle dit barn sprogligt og personligt ved at styrke de sprog, som barnet anvender i dagligdagen
  • at øge dit barns lyst til at beskæftige sig med sprogviden om samspillet mellem forskellige kulturer i det danske samfund og fra barnets egen baggrund.

Undervisningen foregår i København eller i en anden nabokommune. Stedet afhænger af, hvilket sprog dit barn skal undervises i.
Undervisningen foregår lørdag formiddag eller på hverdage efter normal skoletid og varer op til 3 timer én gang om ugen.

Hvidovre Kommune benytter sig af undervisning i andre kommuner, men organiserer ikke selv modersmålsundervisning, fordi elevtallet ikke er tilstrækkeligt til at oprette hold.

Hvidovre Kommune betaler for undervisningen og for offentlig transport mellem barnets bopæl og det sted, hvor undervisningen foregår. Du får som forælder udbetalt transportudgifter til bus, tog og metro ved skoleårets slutning.

Beløbet dækker transporten de gange, dit barn har deltaget i modersmålsundervisning.

Du får automatisk ved skoleårets slutning brev om, at kommunen dækker transporten til modersmålsundervisningen. Samtidig udbetales beløbet til NemKonto.

Du skal aflevere et udfyldt skema fra Hvidovre Kommune. Skemaet skal du bede om at få på dit barns skole. Skemaet skal herefter afleveres på dit barns skole for at tilmelde barnet til modersmålsundervisning.

Skemaet kan du få på skolen i marts og april.

Tilmelding er senest den 26. april.

Tilmeldingen er bindende, og dit barn har pligt til at møde op til modersmålsundervisningen.

Hvis du har spørgsmål om tilmelding, transport og hvor det foregår, kan du henvende dig til Center for Skole og Uddannelse.