Hjælpemidler og støtte

Luk alle
Åbn alle

Har dit barn brug for særlige hjælpemidler, som er en nødvendig forudsætning for at kunne følge med i undervisningen, skal du kontakte skolens leder. Skolens leder kan enten selv skaffe hjælpemidlet eller søge om det hos PPR.

PPR kan bevilge:

  • Specialborde og specialstole.
  • "FM-udstyr" udelukkende til skolebrug. Hvis et barn fx har høreapparat, kan der bevilges udstyr til hjælp til at forstærke lærerens og de andre børns tale.
  • Særlig IT-udstyr, software, licenser mm.
  • Lejeudgift til eks. CCTV, tavlekamera, oplæsningsscanner, talemaskine mm.
  • Specialbelysning.

Skolens leder kan søge Fagligt Center om praktisk medhjælp til elever med fysiske handikap som fx muskelsvind, cerebral parese og lignende. Den praktiske medhjælp hjælper barnet med praktiske udfordringer i hverdagen. Du kan kontakt skolelederen, hvis du mener dit barn har brug for praktisk medhjælp.