Elevtal på Hvidovre kommunes folkeskoler

Når du ønsker at se elevtallene for en skole, skal du klikke på skolens navn. Det giver dig adgang til en PDF med de aktuelle elevtal for netop denne skole. Hvis du har udfordringer med at datoen på elevtallene ikke er dags dato, kan du genopfriske hjemmesiden med f.eks. "F5" for at indlæse de aktuelle elevtal.