Udmelding af SFO

Luk alle
Åbn alle

Når du ønsker at melde dit barn ud af SFO skal det ske med mindst 1 måneds varsel til den sidste kalenderdag i en måned. Et eksempel: Dit barn skal stoppe på SFO'en den 31. december. Derfor skal du melde dit barn ud senest den 30. november.

Du skal melde dit barn ud elektronisk, se feltet ovenfor.

Husk at give besked i SFO'en.

Normalt flytter børn ikke SFO med mindre et barn flytter skole. Hvis et barn ønsker at flytte SFO, kan det i særlige situationer lade sig gøre.

Du skal kontakte SFO-lederen på dit barns SFO, hvis du ønsker, at dit barn skal flytte SFO. Skoleleder og SFO-lederen i skoledistriktet afgør i samarbejde med modtagerskolen, om det kan lade sig gøre.