Skolekontaktråd

Luk alle
Åbn alle

Skolekontaktrådet er et fælles rådgivende organ for kommunens skolevæsen. Skolekontaktrådet har som formål at:

  • Være et forum for orientering og debat om relevante skolespørgsmål mellem skolebestyrelserne og skoleudvalgets medlemmer.
  • Være initiativ- og baggrundsgruppe for informations- og oplysningsvirksomhed for skolebestyrelsernes medlemmer og kommunens skolepolitikere.
  • Drive oplysningsvirksomhed overfor skolernes forældrekreds om aktuelle, fælleskommunale skolespørgsmål.
  • Børne- og Uddannelsesudvalgets medlemmer
  • En repræsentant for hver skole valgt af skolebestyrelsen blandt skolebestyrelsens medlemmer
  • To medarbejdere valgt af og blandt skolebestyrelsernes medarbejderrepræsentanter
  • Børne- og Velfærdsdirektøren
  • Chefen for Center for Skole og Uddannelse
  • To elever valgt af og blandt skolebestyrelsernes elevrepræsentanter
  • To skoleledere valgt af og blandt de kommunale skoleledere

Ønsker du mere information om Skolekontaktrådet, kan du kontakte formanden for Skolekontaktrådet, Jacob Poulsen på e-mail jpz@mail.dk.