Skolebestyrelser

Luk alle
Åbn alle

I skolebestyrelserne er der fem til syv forældrerepræsentanter. Herudover er der to elevrepræsentanter og to medarbejderrepræsentanter. Skolens leder fungerer som sekretær for skolebestyrelsen og sidder med på møderne.

Hvis du har et barn, der skal starte i skole eller går på skolen, kan du stille op til skolebestyrelsesvalg. Det er ikke nødvendigt at have faglig forstand på skoleforhold for at stille op.

Skolebestyrelsen vælger, om forældrerepræsentanter vælges for enten to eller fire år ad gangen, mens elev- og medarbejderrepræsentanter vælges for ét år ad gangen.

Skolebestyrelserne beslutter bl.a. principper for:

  • Hvordan undervisningen organiseres, fx elevernes timetal, udbuddet af valgfag, mm.
  • Samarbejdet mellem skole og hjem.
  • Arbejdets fordeling mellem lærerne.
  • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, mv.
  • Skolens ordensregler.

Alle skolebestyrelsernes beslutninger om principper mv. skal ske inden for de rammer, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget om f.eks. økonomi og lærertimer.

Derudover skal skolebestyrelserne godkende skolernes budgetter og de forslag til undervisningsmidler, som skolens leder kommer med. Der er forskel på den præcise sammensætning af skolebestyrelsernes opgaver fra kommune til kommune, da Kommunalbestyrelsen kan bede skolebestyrelserne påtage sig andre eller flere opgaver.

Hvis du er uenig i en beslutning, der er truffet af skolebestyrelsen, kan du henvende dig til skolens ledelse eller skolebestyrelsens formand.

Hvis du gerne vil vide mere om skolebestyrelsernes arbejde, kan du læse mere om det på Undervisningsministeriets temaside om skolebestyrelsen i folkeskolen (nyt vindue).

Du kan læse reglerne for skolebestyrelser i Folkeskoleloven §§42-44 (nyt vindue).