Luk alle
Åbn alle

Talentholdene er målrettet fagligt dygtige og motiverede elever, der har lyst til og kan have udbytte af et særligt tilrettelagt og fagligt udfordrende program. Talentholdene er sammensat på tværs af skolerne med 2-3 udvalgte elever fra hver skole.

Undervisnings-tidspunktet varierer fra hold til hold. Du kan finde mere information under hver holdbeskrivelse.

Talentholdene etableres på tværs af skolerne, dækker en bred vifte af faglige områder og er et undervisningstilbud, der supplerer den almindelige klasseundervisning.
Undervisningen er hovedsageligt tilrettelagt, så elevens indsats primært knytter sig til de gange, hvor holdet mødes, og så læreprocesserne foregår i forbindelse med selve undervisningen. Der kan dog i begrænset omfang være forberedelser, fx at læse en artikel, løse en opgave eller at forberede en fremlæggelse.

Talentholdsundervisningen er gratis, og Talentprojektet dækker elevens/holdets transportudgifter, når det foregår udenfor Hvidovre Kommune. Til de fleste aktiviteter skal eleverne selv (gerne ved aftale med andre på holdet) komme til og fra mødestedet, så undervisningstiden kan bruges på undervisning og ikke på transport.

Tilmelding foregår under fanen Talenthold på Ungdomsskolens hjemmeside (nyt vindue).

Her skal du udfylde kontaktoplysninger. Tilmelding lukker d. 1. oktober. Selv om du tilmelder dig er det ikke sikkert, at du kommer på holdet. Der er begrænsede pladser, og derfor vil der kun blive udvalgt 2-3 elever pr. skole. Det er i sidste ende skolens ledelse, der afgør hvem der kommer på talentholdet.
I uge 41 vil du modtage en e-mail, om du er optaget og mere praktisk information fra de lærere, der står for det pågældende talenthold.

Er man optaget på et talenthold, er der mødepligt – og man giver naturligvis besked til lærerne ved fx sygdom. Elevens deltagelse på et talenthold forudsætter først og fremmest motivation og faglighed, men også tilstrækkelig modenhed til at kunne håndtere disse vilkår.

Årets talenthold udbydes til elever i forskellige klassetrin. Se oversigten nedenfor.

 • STEM talenthold (science, technology, engineering and mathematics.) - 6.-7. klasse
 • Filmfortæller - 8. og 9. klasse
 • Robotteknolog - 8. og 9. klasse
 • Science - 8. og 9. klasse
 • Dansk - 7. -8. klasse
 • Matematik - 7.-8. klasse
 • Tværfagligt hold - 8. klasse

Filmfortæller
Kun for elever i 8. og 9. klasse

Drømmer du om at lave dine egne film? Så er dette holdet for dig!
Filmfortællerforløbet er for dig, der ser historier som billeder i dit hoved. På holdet kan du:

 • lave dine egne film
 • få værktøjerne, der skal til for at gøre drøm til virkelighed
 • vælge mellem at arbejde foran eller bagved kameraet, men meget gerne have mod på at gøre begge dele

Du behøver ikke være en teknisk haj med kamera eller redigeringsudstyr, det skal vi nok lære dig.
Til gengæld skal du være klar til at arbejde tæt sammen med andre omkring skabelsen af en fælles filmfortælling, og kunne indgå kompromiser i den skabende proces. At lave film er nemlig en holdsport. Det bliver hårdt, men også rigtigt sjovt.

Vi afvikler forløbet på udvalgte lørdage i foråret 2022. Talentforløbet foregår i samarbejde med Station Next i Filmbyen - en af verdens ledende filmskoler for unge.
Målgruppen er dygtige elever på 8.-9. klassetrin.
Igen i år agter vi at afvikle forløbet de 5-6 første lørdage i året.

Matematik
Kun for elever i 7.-8. klasse.

Hvornår: 3 weekender hen over skoleåret.

På TalentCamp i matematik får du muligheden for at undersøge og fordybe dig i matematikkens kreative og finurlige verden. I undervisningen vil fokus være på at forstå, hvorfor tingene hænger sammen som de gør. Du kan jo prøve at spørge sig selv: hvorfor er vinkelsummen i en trekant egentlig 180 grader? Hvordan ved du, at det er rigtigt? Det har din lærer nok fortalt, men hvordan ved læreren det? Måske har læreren læst i en bog, men hvordan ved personen, der har skrevet bogen, at det er rigtigt?

I undervisningen sætter vi fokus på at opdage, beskrive og forstå mønstre i matematisk forstand. Vi skal løse en masse opgaver, diskutere avanceret matematik og lære en hel masse nyt. Du vil lære hvordan man argumenterer og er kreativ i matematik, og hvordan man beviser at en påstand faktisk er sand!

Dansk - metaforer på hjernen!
Kun for elever i 7.-8. klasse.

Hvornår: 3 weekender hen over skoleåret.

I danskfaget skal vi arbejde med sprog – det vi taler, tænker og skriver i! Med udgangspunkt i det man kalder kognitiv metaforteori skal vi undersøge, hvordan det sprog, vi bruger til hverdag, er ladet med betydning og har konsekvens for måderne, vi opfatter verden på! Du har nok aldrig tænkt over, at udtryk som ’nu gik der fem minutter,’ ’jeg er i godt humør’ eller ’joken faldt fuldstændig til jorden’ er metaforiske, men det er de, og vi kan bruge den observation til at sige mange interessante ting om måden vores hjerner fungerer på, hvad sprog er og ikke mindst hvordan vi kan tilgå verden på nye og bedre måder.

Vi skal i undervisningen kigge på alt fra hverdagssamtaler til kringlede, modernistiske digte. Vi skal løse en masse opgaver, læse en masse spændende litteratur og endda skrive vores egne kreative tekster, alt sammen for at blive klogere på sprog, litteratur, verden og os selv. I får, med andre ord, metaforer på hjernen!

Sciencetalenthold
Kun for elever i 8. og 9. klasse

Hvornår: d. 14/10, 28/10, 4/11, 18/11 ,25/11 og 2/12 2021. Alle dag på Langhøjskolen fra kl. 15-18.

Går du i 8.-9. klasse og interesserer dig for jordens klimaforandringer, innovation og bæredygtig mad, så kig her.
Sciencetalentholdet foregår på Langhøjskolen med opstart d. 14. oktober 2021. Her vil du møde studerende fra Københavns Universitet,
som over 6 eftermiddage vil undervise og gøre dig klogere på:

 • planteproteiners betydning for den grønne omstilling
 • at lave dit eget design af en måltidskasse
 • at gå i køkkenet for at teste måltider
 • at dykke ned i mekanismerne i Jordens klimasystem
 • at arbejde med vores dyrebare grundvandsressourcer i Danmark
 • I vil få gode ideer til den fællesfaglige prøve i naturfag, da vi både skal arbejde teoretisk og praktisk med forsøg i science, fysik og hjemkundskabslokalet.

Robotteknologi
Kun for elever i 8. og 9. klasse

Robotteknologi er automatiseret, intelligent informationsteknologi. Du får kombineret ingeniørens indsigt i maskiner, med datalogens knowhow om programmering.
Du undervises i fag som matematik, fysik, programmering, mekanik og signalbehandling.

De fysiske rammer for undervisning er Lego Mindstorm, og den dertil hørende software.
I vil gradvist blive individuelt udfordret på jeres ingeniør evner, og jeres programmeringsevner, med faglige udfordringer inden for umiddelbar nærmeste progressionstrin.
Vi vil i undervisningen fører logbog over jeres udvikling. Dette gøres skriftligt i en logbog.

Hvem kan være med?

 • Elever der kan forstå mønstre, og bryde dem.
 • Elever der kan tænke selv.
 • Elever der kan se muligheder hvor andre ser umuligheder.
 • Elever der ikke er bange for at fejle, og prøve igen og igen og igen. 

Tværfagligt talenthold
Kun for elever i 8. klasse.

Hvornår: 8 hverdage i undervisningstiden

Hos Akademiet for Talentfulde Unge har vi blandt andet i samarbejde med vores værtsgymnasier skruet et flot program sammen for dig som kommende Junior Talent elev.
Programmet indeholder:

 • Faglige oplæg, workshops og projektarbejde i samfundsvidenskabelige, naturvidenskabelige og humanistiske fag samt fokus på personlig udvikling
 • Inspiration til fremtiden og afklaring på valg af ungdomsuddannelse
 • Et socialt fællesskab med andre talentfulde unge

Hvem kan være med?

 • Elever der har overskud til at følge Junior Talent ved siden af det daglige skolearbejde
 • Elever der er fagligt nysgerrige, dygtige og motiverede for at lære mere
 • Elever der er interesserede i ekstra viden på et højt fagligt niveau
 • Elever der ofte har høje karakterer i et eller flere fag

STEM talenthold
Science - Technology - Engineering - Mathematics

Kun for elever i 6.-7. klasse.

Hvornår: Kl. 15 - 18

Torsdag 18/11 – på tur
Torsdag 25/11 - design/byg
Torsdag 9/12 - design/byg
Torsdag 13/1 - design/byg
Torsdag 27/1 - afslutning med forældre
Interesserer du dig for naturfag, teknik og matematik, og har du en opfinder gemt i maven, så skal du tilmelde dig talentholdet STEM. Vi bygger, regner, opfinder, undersøger og leger sammen.

Du vil møde andre elever som har de samme interesser som dig inden for naturfag, teknik og matematik.
Hvem kan være med?

 • Dig der har særlig interesse for at afprøve nye idéer.
 • Dig der kan lave modeller og bygge.
 • Dig der synes matematik, naturfag og teknik er sjovt og spændende.