Kørekort

Luk alle
Åbn alle

Når du skal have kørekort første gang, skal du henvende dig til en køreskole. Køreskolen udleverer et ansøgningsskema til dig, og det er køreskolen, der kan vejlede dig om undervisning, køreprøve og ansøgning.

Der er særlige krav til det fotografi, der skal bruges til dit kørekort.

Ønsker du at få udstedt et nyt kørekort i forbindelse med navneændring, eller hvis dit kørekort er blevet slidt, skal du henvende dig personligt i kommunens borgerservice. Benyt selvbetjeningsløsningen, hvor du samtidig bestiller tid til personligt fremmøde.

Du skal medbringe:

 • Dit gamle kørekort

Et nyt kørekort koster 360 kr.

Der skal laves et nyt foto, der opfylder politiets krav.

Når dit kørekort udløber, skal du søge om fornyelse for fortsat at kunne køre bil.

Du skal ikke aflevere lægeerklæring til fornyelse af kat. B bil, kat. A motorcykel eller kat. BE bil med anhænger - medmindre dit nuværende kørekort er individuelt tidsbegrænset.

Der skal altid afleveres lægeattest, når kørekort til lastbil, bus og erhverv udløber.

Læs mere om reglerne for fornyelse (nyt vindue)

Pris for fornyelse

Du skal betale for ansøgning om fornyelse.   

 • Fornyelse af kørekort koster 180 kr.
 • Fornyelse af kørekort til lastbil og bus koster 230 kr.
 • Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring og kørelærergodkendelse koster 360 kr.

Hvis dit kørekort udløber, fordi det er tidsbegrænset på grund af din helbredsmæssige tilstand, er ansøgning om fornyelse gebyrfri.

Har du fået frakendt dit kørekort betinget, vil du modtage et brev fra politiet, hvoraf det fremgår, hvornår du senest skal bestå en kontrollerende prøve.

Du skal henvende dig personligt i kommunens borgerservice, og du skal medbringe:

 • Brevet fra politiet
 • Kørekort, pas eller sundhedskort.

Husk at bestille tid til dit personlige fremmøde på hvidovre.dk/tidsbestilling.

Når frakendelsestiden er udløbet, og du vil generhverve dit kørekort, skal du bestille en tid til personligt fremmøde i kommunens borgerservice for at udfylde ansøgningen, der vil blive forelagt Færdselsstyrelsen.

Kørekort fra Norge, Island, Liechtenstein og EU-lande

Hvis du har kørekort fra Norge, Island, Liechtenstein eller et EU-land, kan du bruge det i Danmark.

Du kan vælge at ombytte kørekortet til et dansk kørekort, hvis du har bopæl i Danmark. Dette sker uden kontrollerende køreprøve.

En ombytning koster 280 kr. Der skal laves et nyt foto, der opfylder politiets krav til billede i kørekort.

Kørekort fra Australien Capitol Territory, Brasilien, Japan, kinesisk Taipei (Taiwan), Republikken Korea (Sydkorea), Rusland, Schweiz og Ukraine

Dit udenlandske kørekort giver ret til at køre i Danmark i op til 180 dage, når du har taget fast ophold i Danmark.

Hvis dit kørekort er udstedt i et af nævnte lande, kan du ombytte til et dansk kørekort, hvis du har bopæl i Danmark. Dette sker uden kontrollerende køreprøve. Du skal dog medbringe en lægeattest udstedt af din læge. Til lægen skal du medbringe et billede, der opfylder kravene til billede i kørekort.

Derudover skal der i Borgerservice udfyldes tro- og loveerklæring på, at der indenfor de seneste 5 år:
 - ikke er frakendt førerret eller
 - i øvrigt begrænset eller
 - givet på særlige vilkår.

Gælder kun ombytning af kat. B - almindelig bil.

En ombytning koster 360 kr.

Kørekort fra Singapore, USA, Canada, Australien, Chile, Bosnien-Herzegovina, Øen Man og Serbien

Dit udenlandske kørekort giver ret til at køre i Danmark i op til 180 dage, når du har taget fast ophold i Danmark.

Hvis dit kørekort er udstedt i et af nævnte lande, kan du ombytte til et dansk kørekort, hvis du har bopæl i Danmark. Dette sker uden kontrollerende køreprøve. Du skal dog medbringe en lægeattest udstedt af din læge. Til lægen skal du medbringe et billede, der opfylder kravene til billede i kørekort.

Derudover skal der i Borgerservice udfyldes tro- og loveerklæring på, at der indenfor de seneste 5 år:
 - ikke er frakendt førerret eller
 - i øvrigt begrænset eller
 - givet på særlige vilkår
 - har haft eller gjort brug af sin førerret til kat. B i de seneste 2 år.

Gælder kun ombytning af kat. B - almindelig bil.

En ombytning koster 360 kr.

Øvrige lande

Dit udenlandske kørekort giver ret til at køre i Danmark i op til 180 dage, når du har taget fast ophold i Danmark.

Du skal derfor ansøge om ombytning af dit udenlandske kørekort til et dansk, hvis du fortsat ønsker at køre i Danmark.

Der kan først udstedes dansk kørekort efter en kontrollerende køreprøve.

Du skal henvende dig personligt til borgerservice i din kommune. Du skal medbringe en lægeattest udstedt af din læge samt dit udenlandske kørekort. Til lægen skal du medbringe et billede, der opfylder kravene til billede i kørekort.

En ombytning koster 360 kr.

Borgerservice kan forlange en oversættelse af kørekortet.

Alle kørekort udstedt efter den 19. januar 2013 vil få en gyldighedsperiode på højest 15 år afhængig af kørekortets kategori(er), din alder og dit helbred.

Kørekort udstedt før den dato er fortsat gyldige og bevarer indtil videre den gyldighedsperiode, der står på kortet. Alle kørekort skal dog senest den 18. januar 2033 være ombyttet til den ny EU-kørekortmodel, som har samme størrelse som et kreditkort.

Gyldighedstid

Kørekort udstedt efter den 19. januar 2013 får som udgangspunkt følgende gyldighedsperiode:

 • 15 år til knallert, motorcykel og bil med anhænger
 • 5 år til lastbil, bus og lastbil og bus med anhænger
 • 5 år til erhvervsmæssig persontransport (taxi og bus)

Kørekort kan i særlige tilfælde udstedes med kortere gyldighed end de nævnte. Det kunne være på grund af helbred.

Dit danske kørekort er tilstrækkeligt i alle EU-lande, Norge, Island og Liechtenstein. 

I andre lande skal du eventuelt medbringe et internationalt kørekort.

Det internationale kørekort erstatter ikke dit almindelige kørekort, det er derfor en god ide også at medbringe dit almindelige kørekort.

For at få udstedt et internationalt kørekort, skal du benytte vores selvbetjeningsløsning og derefter møde personligt op i kommunens borgerservice. Du skal medbringe:

 • Dit danske kørekort

Et internationalt kørekort gælder ét år og koster 30 kr. Vi skal bruge et nyt foto, der opfylder politiets krav til billede i kørekort.

Et midlertidigt kørekort er gratis, og du får det udleveret, når du fx har bestået din køreprøve, eller når du har søgt om fornyelse.

Mister du dit kørekort, kan du få et nyt udstedt ved at benytte vores selvbetjeningsløsning og derefter møde personligt op i kommunens borgerservice.

Du skal medbringe:

 • Gyldigt pas eller fødsels- eller dåbsattest
 • Sundhedskort

Det koster 360 kr., at få udstedt et nyt kørekort. Der skal laves et nyt foto, der opfylder politiets krav til billede i kørekort.