Klimatilpasningsprojekter i kommunen

Grønne regnvandsløsninger på Baunebakken

HOFOR har etableret grønne regnvandsløsninger for et boligområde på Baunebakken i Hvidovre. Projektet håndterer ikke blot regnvandet, men sikrer også vigtige merværdier som biodiversitet og rekreative værdier. Nedløbsrørene er nu drejet væk fra kloakken, og ledes nu til planterige regnbede i stiarealerne.

Harrestrup å kapacitetsprojektet

Planen er udarbejdet i tæt samarbejde mellem borgere i området, kommunen, HOFOR og andre interessenter. Planen udpeger forslag til skybrudsløsninger, som samtidig kan tilføje nye værdier til området.

Papegøjestien

Der arbejdes på et klimatilpasningsprojekt omkring Papegøjestien. Projektet udspringer fra konkretiseringsplanen for skybrudshåndtering i Strandøre. I projektkataloget kan du læse mere om de forskellige planer for området.