Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplanen består af selve planen, som beskriver grundvandsressourcen i Hvidovre Kommune og hovedindsatsområder, samt et bilag, der skematisk viser de 20 konkrete indsatser, som Hvidovre Kommune vil gennemføre for at sikre kvaliteten af grundvandet.

Til grund for indsatsplanen har Naturstyrelsen udarbejdet en grundvandskortlægning, der beskriver grundvandets tilstand i Herlev-Glostrup området, som Hvidovre Kommune er en del af.