Handicapkompenserende ordninger

Luk alle
Åbn alle

Fortrinsadgang for personer med handicap giver mulighed for at komme til jobsamtale i stillinger, som stat og kommuner opslår. 

En offentlig arbejdsgiver er forpligtet til at indkalde en ansøger med handicap til jobsamtale, hvis ansøgeren har de fornødne kvalifikationer til jobbet og ønsker at anvende Fortrinsadgang.

Formålet med denne ordning er at kompensere personer med handicap, så de ligestilles med personer uden handicap og får samme muligheder for at komme i arbejde.

Fortrinsadgang gælder også ved udstedelser af bevillinger til stadepladser, kiosker og ved uddeling af taxibevillinger.

Det er jobcentret, der administrerer regelsættet om Fortrinsadgang.

En personlig assistent assisterer ved de arbejdsfunktioner, som personen med handicappet/funktionsnedsættelsen ikke selv kan klare. Det kan dreje sig om at hente og bringe, tage tunge løft, læse op, fungere som sekretær, tolke for døve, føre bil i arbejdsrelaterede situationer o.l.

Der ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for personlig assistance til at udføre bestemte dele af de daglige arbejdsopgaver.

Varig funktionsnedsættelse betyder, at funktionsnedsættelsen ikke er af midlertidig eller forbigående karakter.

Der kan ikke bevilges personlig assistance til almindelig medhjælp - eller til at vikariere for personen.

Der foretages en konkret vurdering i hver enkelt sag, hvor der skal bevilges en personlig assistent.

En person med handicap kan få bevilget hjælpemidler, som kan kompensere for det handicap, han eller hun har. De kompenserende hjælpemidler kan både være arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.

Målet med ordningen er at gøre det muligt for en person med handicap at udføre sit arbejde på lige fod med andre medarbejdere. Derfor er betingelsen for at få tilskud, at hjælpemidlet er afgørende for, at vedkommende kan udføre sit arbejde.

Der kan kun bevilges kompenserende hjælpemidler, hvis udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiveren forudsættes at afholde, og at arbejdsredskabet ikke er almindeligt forekommende på arbejdspladsen.

Eksempler på kompenserende hjælpemidler:

  • mindre arbejdsmaskiner til personligt brug 
  • særlige arbejdsstole 
  • håndgreb 
  • sænkning af gulv 
  • udvidelse af døre 
  • installation af ramper og lift m.m.