Pleje af nærtstående med handicap

Luk alle
Åbn alle

Formålet med pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom er at give mulighed for at ansætte en person - med tilknytning til arbejdsmarkedet - til at varetage pasnings- og omsorgsopgaver for en nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig, sygdom.

Der er således mulighed for at passe den nærtstående i en kortere periode og med fleksibilitet, for eksempel:

  • mens kommunen overvejer, hvilke foranstaltninger, der er behov for på sigt
  • hvor der er behov i en afgrænset periode, der er uforenelig med at passe erhvervsarbejde
  • hvor der er behov for deltagelse i behandlinger på sygehus
  • ved behov for praktiske og sociale støttefunktioner
  • Personen ansættes af den kommune, hvor den nærtstående bor
  • Kommunen skal vurdere, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod den pågældendes ansættelse
  • Flere kan dele ansættelsen, hvis alle opfylder betingelserne
  • Du kan ikke få et beløb der er højere end det du får udbetalt af din arbejdsgiver. Lønnen udgør op til max kr. 26.018 pr. måned (2024 takst)
  • Personen kan ansættes i indtil seks måneder. Perioden kan forlænges med indtil tre måneder ved særlige forhold
  • Pasningsperioden kan opdeles i kortere perioder, hvis den arbejdsgiver, der har givet lov til orloven, kan acceptere det