Madservice og indkøbsordning

Luk alle
Åbn alle

Madservice med levering er en ordning, hvor du får et af dagens måltider leveret i dit hjem. En gang om måneden vil den leverandør, du har valgt, udlevere menuplaner og bestillingslister. Menuplanen er en oversigt, hvor du kan vælge mellem forskellige måltider for den kommende måned. Du afleverer bestillingslisten til chaufføren. Efterfølgende leveres maden på de aftalte dage. Du har mulighed for at vælge mellem flere forskellige leverandører. Maden leveres som kølemad to hverdage om ugen i tidsrummet kl. 7.30-15.00.

Du kan læse mere om madservice, priser mm. i Hvidovre Kommunes kvalitetsstandarder:

Hvis du ikke selv kan foretage dine indkøb, og heller ikke er i stand til at bestille dine varer over internettet, har du mulighed for at ansøge om at blive tilmeldt en indkøbsordning. Du vil få udleveret et varekatalog til brug for bestilling. I særlige tilfælde kan du få hjælp til at skrive indkøbsliste, bestille varer og sætte varer på plads, når de er ankommet til din bolig. Varerne leveres en gang om ugen. Leverandøren oplyser dig om hvilken dag og på hvilket tidspunkt, varerne kommer. 

Hvis du ikke selv er i stand til at lave mad, eller foretage dine indkøb selv (hverken fysisk eller over nettet), kan du få hjælp via kommunens madserviceordning eller indkøbsordning. Det er en forudsætning, at du ikke selv kan udføre opgaven på grund af:

  • midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
  • eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Visitationen skal foretage en konkret vurdering af din samlede situation. Der skal ske en løbende revurdering af hjælpen, således at den tilpasses efter dine behov.

Du kan søge om hjælp til en indkøbsordning eller madservice ved at henvende dig til Visitationen. Du vil efter din henvendelsen blive kontaktet af en visitator, så I sammen kan aftale, hvornår det passer dig at få besøg. Ved besøget vurderer visitator i samarbejde med dig, dit behov for hjælp. Når du er visiteret til hjælp, vil dit behov for hjælp løbende blive vurderet. Du er forpligtet til at give besked til Visitationen hvis dit behov for hjælp ophører eller ændrer sig.

Hvidovre Kommune har samarbejder med tre leverandører til madservice og to leverandører til indkøbsordning, og du kan selv vælge, hvilken af de to leverandører der skal hjælpe dig.

De tre leverandører du kan vælge imellem ift. madservice er:

De to leverandører du kan vælge imellem ift. indkøbsordning er:

Hvis du bor i eget hjem

Hvis du bor i eget hjem skal du højst betale 59 kr. (2023 takst) for en hovedret, når du får madservice efter servicelovens § 83 i eget hjem. Der kan også være tale om madserviceordninger, hvor du kan afhente maden eller spise den hos madserviceleverandøren, på et dagcenter eller lignende.

Hvis du bor i plejebolig

Der er et loft over, hvor meget du skal betale for madservice, hvis du bor i en plejebolig/på plejehjem. Det betyder, at du ikke kan opkræves mere end 3.985 kr. pr. måned i betaling for madservice (2023 takst).

Kommunen må ikke opkræve mere i betaling, end det koster at producere maden.