Forældrekurset Tryghedscirklen

Luk alle
Åbn alle

På forældrekurset får du redskaber til at aflæse dit barns følelser og imødekomme dit barns behov. Det kan fx være, når barnet er ængstelig, udadreagerende, uroligt eller svært at kommunikere med. Du får gode måder til at håndtere svære situationer med barnet. Det kan være med til at give færre konflikter med barnet, flere glade øjeblikke med dit barn og ro på familielivet.

Der er mulighed for at deltage i gruppe med andre forældre eller få et individuelt forløb i hjemmet. Forløbet er over 9 gange, hver eller hver anden uge. Det er gratis at deltage, og vi forventer, at du møder op til de fleste kursusgange.

I særlige tilfælde forældre få et individuelt forløb.

Forældre med børn fra 0 år til skolealderen som oplever, at samværet med deres barn nogle gange er svært, eller at det er vanskeligt at forstå barnets signaler og behov.

Du kan som forældre kan henvende dig til Sundhedsplejen og få oplyst tidspunkter for kommende forløb: sundhedsplejen@hvidovre.dk eller telefon: 36 39 37 65.

Du kan også henvende dig til dit barns dagtilbud, som kan hjælpe dig med at kontakte Sundhedsplejen.

Der bliver ikke oprettet en børnesag, når man deltager i forældrekurset TryghedsCirklen.

Hvis du har behov for mere hjælp end forældrekurset, vil vejlederne anbefale dig, at der oprettes en sag i Familierådgivningen, så du kan få mere støtte.