Familierådgivningen

Luk alle
Åbn alle

Familierådgivningen tilbyder rådgivning og vejledning til børn, unge og forældre, der oplever problemer. Formålet er at  hjælpe familien til at løse deres vanskeligheder.

Hvis familierådgivningen vurderer, at det er nødvendigt for at sikre barnets eller den unges trivsel, kan den sætte forebyggende foranstaltninger i værk. Hvis det er nødvendigt, kan familierådgivningen også tage skridt til at børn og unge anbringes udenfor hjemmet.

Forældre, børn og unge kan selv henvende sig til familierådgivningen for at få hjælp. Pårørende eller andre kan også henvende sig, hvis de er bekymret for et barns eller en ungs trivsel.

Når familierådgivningen får kendskab til, at et barn eller en ung trænger til støtte, undersøger vi barnets/den unges forhold. Formålet med undersøgelsen er, at beskrive  problemerne og ressourcer.

Familierådgiveren har 4 måneder til at lave undersøgelsen. Ud fra undersøgelsens resultat tager familierådgiveren stilling til, om der skal sættes hjælp i værk, og hvilken slag hjælp.

I Hvidovre Kommune er der en bred vifte af tilbud til børn, unge og familier, som har behov for særlig støtte. 

Familierådgiveren samarbejder med familien om, hvilken hjælp familien har behov for.

Familierådgivningen kan hjælpe personer under 18 år og deres forældre, hvis de bor i Hvidovre Kommune.

Du kan få hjælp af familierådgivningen, hvis du er barn, ung eller forældre, og du har et problem, du ønsker hjælp til at løse.

Du kan også som barn, ung eller forældre blive kontaktet af familierådgivningen, hvis andre har henvendt sig med en bekymring.

 

Hvis du ønsker at tale med en familierådgiver, kan du kontakte Center for Børn og Familier (se adressen i højre siden af denne side). Du vil herefter blive kontaktet af en familierådgiver, og I kan sammen aftale et tidspunkt for en nærmere samtale.

Hvis du har akut behov for hjælp, kan du tale med vagten i familierådgivningen. Du kan få fat i vagten i hele rådhusets åbningstid.

Hvis du har behov for akut hjælp udenfor rådhusets åbningstid, kan du kontakte med Den Sociale Døgnvagt. Du kommer i kontakt med døgnvagten, ved at ringe til Københavns Vestegns Politi.

Hvis du vil klage over sagsbehandlingen, som du har fået i familierådgivningen, kan du kontakte Center for Børn og Familier.

I barnets lov kan du læse om det retslige grundlag for særlig støtte til børn og unge.