Familierådgivningen

Luk alle
Åbn alle

Familierådgivningen tilbyder rådgivning til børn, unge og forældre, der oplever problemer. Formålet med rådgivningen er at vejlede og hjælpe familien til at løse deres vanskeligheder.

Familierådgivningen kan iværksætte forebyggende foranstaltninger samt anbringe børn og unge udenfor hjemmet, hvis de vurderer, at det er nødvendigt for at sikre barnets eller den unges trivsel.

Hvis kommunen får kendskab til, at et barn eller en ung trænger til støtte, skal familierådgiveren undersøge barnets/den unges forhold. Formålet med undersøgelsen er, at beskrive familiens, barnets eller den unges problemer og ressourcer. Familierådgiveren har 4 måneder til at lave undersøgelsen ifølge Serviceloven. Ud fra undersøgelsens resultat tager familierådgiverne stilling til, om der er grundlag for at iværksætte hjælpeforanstaltninger, og i givet fald hvilke.

I Hvidovre Kommune er der udviklet en bred vifte af tilbud til børn, unge og familier, som har behov for særlig støtte. Læs mere om Hvidovre Kommunes tilbud her.

Det er familierådgiveren, som på baggrund af undersøgelsen og i samarbejde med familien, finder frem til, hvilken hjælp familien har behov for.

Børn, unge og familier, som oplever, at de har et problem, som de ønsker hjælp til at løse.

Børn, unge og familier, som kommunen bliver opmærksom på har behov for særlig støtte.

Det er en forudsætning, at barnet, den unge eller familien bor i Hvidovre Kommune, samt at barnet, som henvendelsen vedrører, er under 18 år.

Hvis du ønsker at tale med en familierådgiver, kan du kontakte Børne- og Familieafdelingen. Du vil herefter blive kontaktet af den familierådgiver, som du bliver tilknyttet og I kan sammen aftale et tidspunkt for en samtale.

Hvis du har akut behov for hjælp, kan du tale med den familierådgiver, som har vagt. Det er muligt at få kontakt med en familierådgiver i hele rådhusets åbningstid.

Hvis du har behov for akut hjælp udenfor rådhusets åbningstid, kan du kontakte med Den Sociale Døgnvagt. Du kommer i kontakt med døgnvagten, ved at ringe til Københavns Vestegns Politi.

Hvis du ønsker at klage over sagsbehandlingen, kan du kontakte Børne- og Familieafdelingen.

Se Servicelovens. kapitel 11 og 12 om særlig støtte til børn og unge. Vejledningen uddyber loven.