Familierådgivere på skolerne

Som en del af Hvidovre Kommunes forebyggende tilbud til børn, unge og familier er der en familierådgiver tilknyttet alle skoler. Familierådgiveren er på skolen én dag om ugen, hvor det er muligt at få råd og vejledning, hvad enten du er barn, forælder, skolelærer eller pædagog i et fritidshjem. 

Luk alle
Åbn alle

Du kan henvende dig hos familierådgiveren, hvis du oplever problemer i forhold til dit barn i hjemmet, i skolen, på fritidshjemmet eller i fritiden. Familierådgiveren kan tilbyde dig en samtale, hvor du kan få råd og vejledning. Derudover kan familierådgiveren hjælpe med at etablere et samarbejde mellem lærere, pædagoger og andre professionelle aktører omkring dit barn, eller henvise dig til relevante tilbud i kommunen. 

Hvis du ønsker at tale med familierådgiveren på skolen, kan du kontakte skolens kontor. De kan fortælle dig, hvilken dag familierådgiveren er på skolen og oplyse telefonnummeret på familierådgiveren.

Du har også mulighed for at kontakte Familierådgivningens administration, som ligeledes kan give dig familierådgiverens telefonnummer.

Du har mulighed for at få råd og vejledning hos familierådgiveren, uden at der bliver skrevet noget ned og uden, at der bliver oprettet en sag i Familierådgivningen.

Hvis du har behov for mere hjælp end et mindre antal samtaler, vil familierådgiveren henvise dig til, at der oprettes en sag i Familierådgivningen, så du kan få mere støtte.

Familierådgiveren på skolerne er omfattet af de almindelige regler om tavshedspligt. 

Elever, deres forældre samt evt. andre i barnets netværk kan henvende sig til familierådgiveren.

Skolens personale samt personalet fra de tilknyttede fritidshjem har også mulighed for at henvende sig til familierådgiveren for at få råd og vejledning.