Familierådgivere i dagtilbud

Et forebyggende tilbud

Som en del af Hvidovre Kommunes forebyggende tilbud til børn, unge og familier er der en familierådgiver tilknyttet alle daginstitutioner. Familierådgiveren er i daginstitutionen efter behov. Familierådgiveren deltager også i det tværfaglige samarbejde i institutionen.

Luk alle
Åbn alle

Du kan henvende dig hos familierådgiveren, hvis du oplever problemer i forhold til dit barn. Familierådgiveren kan tilbyde dig en samtale, hvor du kan få råd og vejledning. Familierådgiveren kan også hjælpe med at etablere et samarbejde med de professionelle omkring dit barn, eller henvise dig til relevante tilbud i kommunen.

Forældre og andre i barnets netværk kan henvende sig til familierådgiveren. Daginstitutionens personale kan også henvende sig til familierådgiveren for at få råd og vejledning.

Hvis du ønsker at tale med familierådgiveren tilknyttet daginstitutionen, kan du få familierådgiverens kontaktoplysninger ved at henvende dig til daginstitutionens ledelse.

Du kan også kontakte Familierådgivningens administration på telefon: 36393941 eller 36393963 eller emailadresse bof@hvidovre.dk 

Familierådgiveren tilknyttet daginstitutionerne er omfattet af reglerne om tavshedspligt.

Du kan godt få råd og vejledning hos familierådgiveren, uden at der bliver skrevet noget ned, og uden at der bliver oprettet en sag i Familierådgivningen.

Hvis du har behov for mere hjælp end et mindre antal samtaler, vil familierådgiveren anbefale dig, at der oprettes en sag i Familierådgivningen, så du kan få mere støtte.