Familierådgivere i dagtilbud

Et forebyggende tilbud

Alle daginstitutioner i Hvidovre Kommune har tilknyttet en familierådgiver, for at kunne støtte hurtigt og tidligt. Familierådgiveren kommer i daginstitutionen efter behov. Familierådgiveren deltager også i det tværfaglige samarbejde i institutionen.

Luk alle
Åbn alle

Du kan henvende dig hos familierådgiveren, hvis du oplever problemer i forhold til dit barn. Familierådgiveren kan tilbyde dig en samtale, hvor du kan få råd og vejledning. Familierådgiveren kan også hjælpe med at etablere et samarbejde med de professionelle omkring dit barn, fx daginstitutionens personale eller sundhedsplejen. Familierådgiveren kan også henvise dig til relevante tilbud i kommunen.

Hvis du er forældre og eller har en anden relation til et barn, kan du henvende dig til familierådgiveren. Daginstitutionens personale kan også henvende sig til familierådgiveren for at få råd og vejledning.

Hvis du vil tale med familierådgiveren, som er tilknyttet daginstitutionen, kan du få telefonnummer og/eller emailadresse til vedkommende af daginstitutionens ledelse.

Du kan også kontakte Familierådgivningens administration på telefon: 36393941 eller 36393963 eller email: bof@hvidovre.dk 

Du kan få råd og vejledning hos familierådgiveren tilknyttet daginstitutionen, uden at der bliver skrevet noget ned.

Familierådgiveren tilknyttet daginstitutionerne er omfattet af reglerne om tavshedspligt.

Hvis det viser sig, at du har behov for mere hjælp end et mindre antal råd- og vejledningssamtaler, vil familierådgiveren anbefale dig, at der oprettes en sag i Familierådgivningen, så du kan få mere støtte.