Åben anonym rådgivning

Åben Anonym Rådgivning – hvor familier med børn og unge kan få rådgivning, støtte og vejledning til at komme videre med problemer i hverdagslivet.
Dette kan fx være at kunne håndtere den uvante og nye livssituation vi for øjeblikket befinder os i - men også andre problemer som; skilsmisse, opdragelse, konflikter, bekymring for barnets den unges trivsel eller udvikling?

Åben Anonym rådgivning er for alle forældre med børn eller unge.
Tilbuddet kræver ikke henvisning.

Du kan kontakte Åben Anonym Rådgivning på telefonnr. 4173 8498

torsdage mellem kl. 13.00 og 15.00 (ikke mellem jul og nytår)

Der er kun mulighed for kortere samtaler.
Er behovet for råd og vejledning større vil der ske en vurdering af, om du skal tilbydes et samtaleforløb på op til 3 gange.